Nová evropská směrnice o nefinančním reportingu

07.06.2016

Česká republika musí do konce letošního roku zapracovat do své legislativy evropskou směrnici č. 2014/95/EU o „Zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se diverzity vybranými velkými společnostmi a skupinami“. Směrnice je nové legislativní opatření Evropské unie platné od roku 2017, podle níž budou muset firmy sestavovat zprávu o tom, jak jsou odpovědné.

Nové opatření směřuje podle Evropské komise k ještě výraznějšímu prosazování konceptu společenské odpovědnosti firmy neboli CSR. Směrnice požaduje po společnostech pravidelné vypracování přehledu nefinančních informací. Ten by měl umožnit pochopení vývoje podniku, jeho výkonnosti a postavení a dopadů jeho činnosti.

 V Evropské unii se směrnice dotkne zhruba 6 000 firem. Pravidla jsou taková, že reporty budou muset zveřejňovat firmy s obratem nad 1,5 miliardy korun, nejméně pěti sty zaměstnanci a půlmiliardovým majetkem. Půjde také o takzvané subjekty veřejného zájmu, tedy firmy kótované na burze, banky, pojišťovny nebo podniky klíčové pro fungování státu, jako je například společnost Čepro.

V zahraničí je dnes zcela běžné, že firmy vydávají reporty o CSR a udržitelném rozvoji. Znamená to pro firmu nejen konkurenční výhodu, lepší reputaci a úspěšnější komunikaci se zájmovými skupinami společnosti, ale navíc jej často vyžadují důležití partneři firem (například banky a investoři). CSR reporty připravují nejen velké firmy, ale i ty střední a malé, včetně neziskových organizací.

Jsou dva způsoby, jak novou povinnost uchopit. Je možné ji chápat jako nutné byrokratické zlo a jeho splnění delegovat právnímu oddělení. Druhou možností je využít reporting jako nástroj pro integraci hodnot, zapojení zaměstnanců, zlepšení výkonu a strategického rozhodování a objevení nových příležitostí pro firemní dlouhodobý růst.

Pro více informací kontaktujte Sekci kvality HK, Pracovní skupinu 3 – Společenská odpovědnost organizací.

Autor: Pracovní skupina 3 Sekce kvality HK ČR

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/