Největší zájem je o veřejné zakázky z unie

01.10.2007

Uživatelé internetového tržiště ABC Českého hospodářství, které eviduje více než dvacet tisíc veřejných zakázek z celého světa, mají největší zájem o zakázky ze států Evropské unie. Vedou zakázky z Německa, Ruska, Francie a podnikatelé ze severu Moravy a Čech přirozeně reagují na polské veřejné zakázky. „Jsou to země, které jsou nám blízké a podnikatelé tak více znají situaci na daném trhu,“ uvedl spolumajitel ABC Českého hospodářství Predrag Dukič.

Ze zahraničních tendrů nabízí internetové B2B tržiště ABC Českého hospodářství nejvíc příležitostí z Francie. Ty tvoří přes třicet procent celkového počtu veřejných zakázek mimo Českou republiku. Na druhém místě je Německo s necelými jedenácti procenty, následuje Itálie s téměř osmi procenty.

Z Francie je nejvíc veřejných zakázek z oboru stavebnictví, následují služby a obchod, finance, lidské zdroje, obor strojů a průmyslové spotřeby, doprava, automobily, přeprava a skladování. V Německu je největší poptávka po oborech stavebnictví, služby a obchod, stroje a průmyslové potřeby, doprava a automobily, nábytek a vybavení budov. Podobná struktura je i ve Španělsku. V Itálii a v Polsku je zájem také o obor zdraví a krása, hlavně o lékařské pomůcky a přístroje.

Kromě evropských na něm lze najít například i veřejné zakázky z Pobřeží slonoviny, Burkina Faso, Jihoafrické republiky, Kolumbie či Peru. „Při všeobecné dobré znalosti angličtiny výběr států není až tak prioritní. Mnohem více záleží na druhu a zajímavosti veřejné zakázky. Podnikatelé tak mohou reagovat i na veřejné zakázky z kurióznějších států. Ovšem musí počítat s jinými obchodními zvyklostmi a požadavky,“ řekl Dukič. Menší podniky, kromě opravdu velice specializovaných, nebudou mít podle něho o mezinárodní veřejné zakázky příliš velký zájem. Více reakcí lze čekat od větších a velkých firem zaměřených na export a import.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/