Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

20.05.2016

Rada kvality ČR připravila pro období od roku 2016 nový koncept národního ocenění za společenskou odpovědnost organizací. Jelikož je v současnosti ve světě, zvláště v podnikatelských uskupeních, kladen velký důraz na udržitelný rozvoj a jeho aspekty, rozhodla se Rada kvality ČR tuto skutečnost reflektovat a předkládá veřejnosti nový program – Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. V rámci tohoto programu budou organizace nově hodnoceny podle mezinárodního modelu EFQM Committed to Sustainability, který vytvořila Evropská nadace pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s UN Global Compact. Oproti dřívějšímu modelu hodnocení KORP je současný model jednoduší a pro organizace uchopitelnější.

Model hodnocení Committed to Sustainability je model nezávislého externího hodnocení organizací podnikatelského i veřejného sektoru. Předpokládá se, že uchazeč se udržitelným rozvojem jako jednou ze strategických politik zabývá a je schopen reportovat určité výsledky. Hodnocení se zaměřuje na čtyři oblasti: People, Planet, Profit a Products. Hodnotící schéma je založeno na sebehodnocení organizace a hodnocení na místě dvěma nezávislými hodnotiteli. Uchazeč o hodnocení získá nezávislou informaci a zpětnou vazbu o stavu udržitelnosti a CSR své organizace. V případě, že uspěje, obdrží národní ocenění od Rady kvality ČR a mezinárodní certifikát Committed to Sustainablity. Ocenění jsou předávána vítězům v rámci slavnostního večera ve Španělském sále Pražského hradu.

Záměrem realizace tohoto nového ocenění je vyvolat zájem o metodu nezávislého hodnocení výsledků činnosti organizací v oblasti udržitelnosti a vyvolat soutěživost mezi organizacemi o co nejlepší výsledky a jejich následné prezentování ve formě příkladů dobré praxe. Menší firmy, které se zaváděním společenské odpovědnosti a udržitelnosti do svých strategií teprve začínají, se mohou zapojit do méně náročného programu – Cena za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně, který je určen malým a středních podnikům, rodinným firmám a sociálním podnikům.

Uzávěrka přihlášek do programu Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj je 31. května 2016. Více informací o možnostech zapojení do programu Národní ceny a dalších programů naleznete na webových stránkách Národní politiky kvality www.npj.cz.

Autor: Pracovní skupina 3 Sekce kvality HK ČR

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/