Změna v prováděcím nařízení Komise k prozatímním ochranných opatřením na určité výrobky z oceli

14.11.2018

V příloze naleznete plné znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1712 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/1013, kterým se zavádějí prozatímní ochranná opatření týkající se dovozu určitých výrobků z oceli.

Touto změnou došlo k vyloučení Jižní Afriky z působnosti prozatímních ochranných opatření v případě kategorií výrobků 8 a 9 a úroveň kvóty by měla být pro kategorie výrobků 8 a 9 odpovídajícím způsobem upravena.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/