Na koho se vztahuje povinnost evidovat skutečného majitele?

07.12.2018

V reakci na evropskou legislativu byla přijata novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“), která s sebou do českého právního řádu přinesla tzv. evidenci údajů o skutečných majitelích. Jedná se o další opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Novela nabyla účinnosti k 1. 1. 2018 a vztahuje se na všechny právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku a na svěřenské fondy. V praxi tak dopadne na všechny typy obchodních společností (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost), jakož i další právnické osoby, které se podle zákona o veřejných rejstřících zapisují (například spolky, složky HK ČR).

Skutečný majitel je fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě.