MPSV: Program Antivirus B prodloužen do konce roku 2020

27.10.2020 Tiskové odd. HK ČR | Tiskové odd. MPSV

Vláda schválila změny v Programu Antivirus. Do konce roku byl prodloužen Režim B.  Vláda schválila prodloužení doby uznatelnosti výdajů v Cíleném programu podpory zaměstnanosti Antivirus – Režim B do 31. prosince 2020. Navázala tak na již schválené prodloužení a rozšíření programu Antivirus – Režim A, které bylo vládou schváleno již 14. října.

Režim B je určen k řešení nepřímých hospodářských dopadů pandemie COVID-19. Propukající hospodářská krize se totiž netýká výhradně těch zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci se ocitnou v karanténě, nebo těch, jejichž provoz byl přímo uzavřen vládními opatřeními. Vzhledem k vzájemným vazbám v dodavatelsko-odběratelských vztazích zasahují tato opatření i další sektory hospodářství.

Podle MPSV je zároveň nutné podpořit i takové zaměstnavatele, kteří byli nuceni přechodně uzavřít své provozy pro vysokou absenci svých zaměstnanců, ať z důvodu nemocnosti, či z důvodu péče o děti při uzavření škol. I v těchto případech vznikají překážky v práci na straně zaměstnavatele, při nichž je zaměstnavatel povinen zaměstnancům vyplácet náhradu mzdy. Právě pro tyto zaměstnavatele je Režim B programu Antivirus určen.

Doba uznatelnosti výdajů programu Antivirus – Režim B byla prodloužena do 31. prosince 2020 bez dalších změn. Příspěvek bude tedy nadále zaměstnavatelům poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance. Režim B tak zůstává naprosto stejný, jako doposud. Nemění se ani postup pro zaměstnavatele nebo samotné Úřady práce ČR.

Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc říjen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce listopad.

Náměty Hospodářské komory k fungování Antiviru B ZDE

Podat žádost je možné ZDE na stránce MPSV.

Manuál pro zaměstnavatele ke stažení ZDE

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/