MPO vydalo novou informaci k systému autonomních celních suspenzí a kvót

23.10.2019

V rámci pravidelných informací k systému autonomních celních suspenzí a kvót (pozastavení dovozních cel) níže zveřejňujeme přehled nově podaných žádostí (včetně žádostí o změny již platných suspenzí a kvót) s počátkem platnosti od července 2020.

K přehledu platných a připravovaných opatření lze rovněž využít databázi Evropské komise na adrese https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=cs (u nově podaných žádostí se jedná o volbu připravovaných pozastavení/kvót, publikačního cyklu 2020-07 a zadání příslušné kapitoly celního zařazení zboží, tzn. první dvě čísla celního zařazení). Seznam přiložený k tomuto e-mailu odráží stav k danému dni, pro aktuální přehled proto průběžně konzultujte uvedenou databázi.

Pokud Vaše firma vyrábí stejný produkt/surovinu/komponent nebo jeho blízký substitut a pozastavením cla by mohlo dojít k ohrožení konkurenceschopnosti Vaší firmy, lze proti nově podané žádosti podat námitku. V takovém případě, prosím, využijte přiložený formulář pro podání námitky a vyplněný ho ve formátu MS Word zašlete na adresy hurych@mpo.cz, simak@mpo.cz a j.sevcik@mpo.cz, a to nejpozději do 13. prosince 2019. Námitky lze ze stejného důvodu uplatnit taktéž vůči již platným celním suspenzím a kvótám, v tomto případě však nejpozději do 8. listopadu 2019. Přehled platných celních suspenzí a kvót naleznete na níže uvedených webových stránkách MPO, popř. v databázi Evropské komise (odkaz výše). Po podání námitky by Vaše firma měla být kontaktována žadatelem za účelem další komunikace a výměny příslušné dokumentace.

V případě zájmu o danou celní suspenzi lze žádost naopak podpořit nebo se stát spolužadatelem. Rovněž v tomto případě nás, prosím, kontaktujte.

Více informací o systému pozastavení cel lze nalézt na webu MPO https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/pozastaveni-cel-na-suroviny-a-polotovary/autonomni-celni-suspenze-a-celni-kvoty–10962/.

V případě dotazů kontaktujte odbor obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací MPO – hurych@mpo.cz a simak@mpo.cz.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/