MPO přijímá žádosti do nového programu COVID – Nepokryté náklady

19.04.2021 Tiskové oddělení MPO, Tiskové oddělení HK ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dnes začalo přijímat žádosti do nového plošného kompenzačního programu COVID – Nepokryté náklady. O dotaci mohou podnikatelé žádat prostřednictvím informačního systému AIS MPO, který znají z dřívějších programů, a to do 19. července. Program je alternativou kompenzace COVID – 2021, v níž příjem žádostí začal před týdnem.

V programu COVID – Nepokryté náklady mají podnikatelé nárok na náhradu 60 % z neuhrazených nákladů za 1. čtvrtletí tohoto roku. U obou programů je podmínkou pokles tržeb o alespoň 50 % vůči loňskému nebo předloňskému roku, podle toho, co bude pro firmy výhodnější. Na program vláda vyčlenila 6 mld. Kč. MPO začne prostředky vyplácet hned po notifikaci Evropské komise.

Pomoc se týká rozhodného období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021. Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů (ztráty), respektive 40 % pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR.

Program je určen pro podnikatele, kteří se za rozhodné období nachází ve ztrátě a prokáží pokles obratu během tohoto období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Jako srovnávací období si žadatel zvolí buď období od 1. ledna do 31. března 2019 nebo od 1. ledna do 31. března 2020. Podnikatelé, kteří zahájili činnost až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období mohou zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.

Program COVID – Nepokryté náklady nelze kombinovat s programem COVID – 2021, ani s kompenzačním bonusem poskytovaným Ministerstvem financí. Podrobnosti o podpoře COVID – Nepokryté náklady jsou uvedeny na www.mpo.cz/naklady.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/