Ministr Čunek na setkání ministrů zemí V 4 + Rumunska a Bulharska

27.06.2007

1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek se ve dnech 25. – 26. června 2007 zúčastnil konference ministrů pro místní rozvoj zemí V 4, Bulharska a Rumunska. Na pozvání slovenské strany se v konferenčním centru Kaskády poblíž lázeňského města Sliač sešly delegace ze zmíněných států.

1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek se ve dnech 25. – 26. června 2007 zúčastnil konference ministrů pro místní rozvoj zemí V 4, Bulharska a Rumunska. Na pozvání slovenské strany se v konferenčním centru Kaskády poblíž lázeňského města Sliač sešly delegace ze zmíněných států. Konference se mimo jiné zúčastnili: ministr výstavby a místního rozvoje Slovenské republiky Marian Janušek, ministr místního rozvoje, veřejných prací a bytové výstavby Rumunska László Borbély, dočasný ministr pro místní rozvoj a veřejné práce Bulharska Kalin Rogachev a státní tajemník Maďarska Péter Szaló. Součástí české delegace byl rovněž velvyslanec ČR na Slovensku Vladimír Galuška.  V úvodním bloku zazněly informace o stavu vyjednávání Národních strategických referenčních rámců (NSRR) a Operačních programů (OP) v jednotlivých státech. Ministr Janušek uvedl, že jeho ministerstvo předložilo Evropské komisi (EK) úvodní verzi NSRR v prosinci 2006. Po připomínkách, které byly specifikovány ze strany EK, probíhalo od března roku 2007 dopracování dokumentu. Ve stejné době byly EK předloženy první návrhy OP. I přes některé problémy, které se v průběhu vyjednávání s EK objevily, je podle ministra Januška Slovensko připraveno předložit finální verzi NSRR do konce tohoto měsíce s tím, že definitivní podpis NSRR předpokládá v červenci tohoto roku. Ministr Čunek ve svém příspěvku shrnul postup vyjednávání NSRR v průběhu posledního půl roku. Uvedl, že vyjednávání je do značné míry komplikováno vysokým počtem operačních programů (24), což bylo politické rozhodnutí předchozích vlád. Z tohoto důvodu vznesla EK již celou řadu připomínek, které se snaží tým pod vedením ministra Čunka operativně řešit. Změna celé architektury NSRR by si ovšem vyžádala minimálně půlroční zpoždění, které je pro ČR nepřijatelné. Hlavní nebezpečí ve zpoždění začátku čerpání spočívá podle ministra Čunka především v tom, že díky němu může dojít k markantnímu vzrůstu cen na trhu práce. Mezi státy, které již dokončily jednání o NSRR, patří například Polsko a Maďarsko. Polsko předložilo model s 21 OP, z čehož je 16 ROPů (regionálních operačních programů). „Tedy každý z polských regionů má svůj vlastní OP,“ uvedl státní tajemník Jerzy Kwiecinski. „Specifikou naší země je, že cca 38 % obyvatel žije na vesnicích a pracuje především v zemědělské výrobě. Z tohoto důvodu je značná část evropských prostředků určena na rozvoj těchto oblastí,“ uvedl Kwiecinski. Jak z jednání vyplynulo, mezi jednotlivými státy jsou rozdíly i v oblastech, které pokládají z hlediska financování za prioritní. Země jako Bulharsko a Rumunsko pokládají například za nejdůležitější příliv investic do vybudování potřebné infrastruktury, která napomůže rozvoji cestovního ruchu v těchto destinacích. V druhém konferenčním bloku projednávaly delegace problematiku státní pomoci ve věci bytových intervencí financovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje. Účastníci se shodli na tom, že stav bytového fondu v těchto zemích je zásadně odlišný od stavu v zemích staré členské patnáctky a z tohoto důvodu je třeba, aby postkomunistické země jednaly s EK společně. Na návrh maďarské delegace bude vytvořena pracovní skupina, která bude formulovat jednotné postupy vůči EK. Ministr Čunek navrhl odpověď formou společného dopisu šesti ministrů eurokomisařce Neelie Kroes,  ve kterém požádají o souhlas EK s operacemi na opravu bytového fondu s odkazem na článek 87.  Úplné znění projevu ministra Čunka ke druhému projednávanému tématu naleznete zde.
Závěry jednání byly shrnuty v závěrečném komuniké.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/