Ministerstvo financí ČR zveřejnilo Metodiku vypracování koncesního projektu

25.06.2008

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo Metodiku vypracování koncesního projektu, která byla vytvořena v návaznosti na smlouvu na technickou asistenci „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v České republice“ programu Transition Facility.

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo Metodiku vypracování koncesního projektu, která byla vytvořena v návaznosti na smlouvu na technickou asistenci „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v České republice“ programu Transition Facility.

Tato metodika je určena pro pracovníky státní správy a územních samospráv, ale i pro společnosti ze soukromého sektoru, které se budou podílet na vypracovávání koncesních projektů. Je primárně koncipována jako základní univerzální metodika vypracování koncesního projektu, který je povinnou náležitostí u řady PPP projektů dle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). Jednotlivé kapitoly metodiky jsou s kapitolami Koncesního projektu identické.

Cílem metodiky je detailně vysvětlit, jakým způsobem zpracovat koncesní projekt tak, aby se mohl zadavatel zodpovědně rozhodnout, zda jít cestou PPP, či tradiční veřejné zakázky.

Metodika vypracování koncesního projektu (pdf)

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Poznámka: PPP (Public Private Partnership) je obecný pojem pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru vzniklý za účelem využití zdrojů a schopností soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/