Letní vydání časopisu Komora.cz míří ke svým čtenářům

01.07.2015

Letní dvojčíslo časopisu Komora.cz se zaměřuje na vzdělávání ve firmách. Rozvoj a vzdělávání manažerů, podnikatelů a klíčových zaměstnanců jsou totiž nezbytné k tomu, aby firma mohla svůj byznys posouvat dál a reagovat na příležitosti na trhu. Zamýšlíme se proto nad tím, jak ve firmách k rozvoji a učení přistupovat a jak se vyznat ve vzdělávací nabídce, která se na trhu nabízí. S hlavním tématem také souvisí náš výběr osobnosti na obálce. Tentokrát jsme vybrali koučku Terezu Marii Dočkalovou, se kterou jsme hovořili nejen o její práci, ale i současném přístupu vedoucích pracovníků k řízení svých zaměstnanců. Zásadním materiálem letního vydání je také plné znění programu Deset kroků na cestě k prosperitě, které prezentoval na letošním 27. sněmu Hospodářské komory ČR její prezident Vladimír Dlouhý. Více na straně 10 – 11.

Z členské základny HK ČR dostáváme opakovaně dotazy na rozdíly mezi zaměstnanci a živnostníky, tedy samostatnými podnikateli – OSVČ. Hodnocení výhod a nevýhod obou skupin je stále předmětem živých debat a je vždy do značné míry subjektivní. Proto pro čtenáře časopisu Komora.cz experti HK ČR připravili souhrnný materiál, který srovnává sociální a ekonomická hlediska těchto dvou skupin pracovníků.

Časopis dále přináší aktuální zprávy a novinky ze zahraničních misí HK ČR, tentokrát podnikatelé doprovodili ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka do Afriky a jejich mise byla nadmíru úspěšná. Informuje také o aktuálním dění v regionech a oborových společenstvech.

Listovací verzi časopisu najdete zde:

https://cotmedia.cz/ecasopisy/komora/2015/0715/

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/