Kulatý stůl Hospodářské komory České republiky ke stavebnímu zákonu

14.09.2015

Dovolujeme si Vás pozvat na diskusní Kulatý stůl Hospodářské komory České republiky ke stavebnímu zákonu, který se koná v rámci 26. Mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH v Praze.

Stavební zákon je legislativní normou, která se dotýká nejen stavebních společností a developerů, ale prakticky celé široké veřejnosti. České stavebnictví již dlouho trpí především zdlouhavostí všech schvalovacích procesů a zároveň absurdní možností zelených a dalších iniciativ zasahovat do vývoje přípravy výstavby. K diskusi o zjednodušení pravidel výstavby a stanovení nutných přijatelných hranic k zasahování do celého procesu by měl přispět právě Kulatý stůl Hospodářské komory České republiky ke stavebnímu zákonu.

 

PROGRAM:

1 blok: Současné a budoucí trendy ve stavebnictví

1) Jak zajistit stabilizaci a pozitivní růst stavebnictví, jako významného odvětví průmyslu?

2) Proč chybí větší podpora přijetí nových návrhů zákonů ZVZ a Stavebního, jaká jsou jejich pozitiva?

3) Je nutné přijmout procesní a legislativní standardy EU nebo je ČR něčím specifická?

4) Existuje vyváženost smluvních vztahů v rámci vzorových smluv u veřejných zadavatelů?

5) Má dlouhodobá příprava staveb podléhat fázi ekonomického cyklu nebo je nezbytná její kontinuita v čase bez ohledu na okamžité možnosti veřejných rozpočtů?

 

2 blok: Novela stavebního zákona a postoj HK ČR

1) Zásadní změnou a novinkou v návrhu novely Stavebního zákona je jednotné koordinované povolovací řízení. Jaké přináší výhody a jaká negativa? Koordinované povolovací řízení by mělo přinést zkrácení lhůt dosavadního povolovacího řízení. Co může způsobit odkladný účinek rozhodnutí?

2) Novela stavebního zákona umožňuje jak stávající dělené povolovací řízení, tak uvedené koordinované povolovací řízení. Kdy a jak budou stanoveny lhůty a nutná dokumentace pro koordinované povolovací řízení? Kdy se dočkáme prováděcího předpisu?

3) Novela stavebního zákona má řadu návazností na související zákony. Je nezbytná provázanost navrhované novely stavebního zákona a zákona o liniových stavbách?

4) Součástí koordinované povolovacího řízení je vazba na povolovací proces EIA, kde je posílena pravomoc dotčené veřejnosti, což může mít za následek prodloužení povolovacích lhůt a tím prodloužení koordinovaného povolovacího řízení. Lze tomu zabránit?

5) V současné době jsou odborné kruhy i veřejnost svědky diskuse o potřebnosti samostatných legislativních stavebních předpisů hl. m. Prahy. Jsou tyto samostatné předpisy potřebné?

Registrace do středy 16. září 2015 na e-mail: janetzka@komora.cz

Vstup na akci ZDARMA v rámci vstupenky na veletrh.

 

Související soubory

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/