Krajské kolo soutěže T-PROFI proběhlo v Chomutově a Českých Budějovicích

11/11/2019 Olga Rybak

Začátkem listopadu letošního roku proběhlo druhé a třetí krajské kolo soutěže „T-PROFI – Talent pro firmy“ na podporu polytechnické výuky na základních a středních školách.

Druhé letošní krajské kolo, a zároveň 5. ročník oblíbené soutěže se uskutečnil 6. 11. 2019 v Chomutově za podpory Okresní hospodářské komory v Chomutově a Hospodářské a sociální rady Chomutovska, z.s. Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Chomutov, JUDR. Marek Hrabač, vzhledem k tomu, že soutěžní klání probíhalo v rámci 18. ročníku tradiční výstavy středních škol a dalších vzdělávacích institucí „Vzdělávání 2020“. V letošním ročníku se utkalo 6 týmů a nejlépe si s nástrahami stavebnice Merkur poradil tým reprezentující firmu Mahr, s.r.o., ZŠ a MŠ Krupka a SŠ stavební a strojní Teplice.

Třetí krajské kolo soutěže „T-PROFI“ – Talent pro firmy proběhlo o den později, 7. 11. 2019, v Českých Budějovicích za podpory Jihočeské hospodářské komory ve spolupráci s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů, a to v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo. Letošní ročník byl mimořádný tím, že se účastnilo 10 českých týmů a dva týmy z Technické školy z hornorakouského Haslachu. Z lítého boje vyšel vítězně tým společnosti Kern-Liebers s.r.o., ZŠ Šindlerovy Dvory, České Budějovice a SPŠ a VOŠ Písek.

Oba výše zmíněné týmy postoupily do celostátního kola, které se uskuteční příští rok v Praze.

 

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/