Jhk: Některým firmám se daří i přes nouzový stav přizpůsobovat, podporu mohou získat z dotačních programů

21.04.2020 Tiskové oddělení

Současný stav potvrzuje, že některé firmy, a to především ty menší, jsou schopny se i přes nelehkou situaci přizpůsobit mimořádným okolnostem. Upravují svou nabídku a rozšiřují své produkty. Takové firmy je třeba podpořit v jejich rozvoji. Aktuálně je vyhlášeno několik programů, které mohou firmám pomoci třeba se zaváděním nových inovací nebo ve sdílení poznatků a know-how ve výzkumné sféře.

„Téměř okamžitě se řada firem po zavedení opatření s COVID-19 začala současné situaci přizpůsobovat. Ty, u kterých to bylo možné, upravily svou nabídku, jiné zase nabídly své služby ostatním, které to potřebují,“ hodnotí chování firem v mimořádném období ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist a dodává, že samozřejmě tyto možnosti nemají všechny firmy. Ty, které mohou fungovat bez větších problémů dál, nabídly prostřednictvím hospodářské komory své služby a produkty dalším firmám na jihu Čech: „Podnikatelé na našich internetových stránkách nabídli již na tři desítky produktů a služeb, některé za zvýhodněné ceny či dokonce bezplatně. Jedná se o nabídky dezinfekčních pomůcek a roušek, individuální psychologické poradenství, hlídání dětí, rozvoz obědů do firem, bezplatné právní konzultace či on-line kurzy z různých oblastí.“

Firmy, u nichž to bylo možné, nejen podaly pomocnou ruku těm, kteří se dostali do nelehké situace, ale současně rychle reagovaly a transformovaly své služby tak, aby zajistily svůj provoz a udržely si své zaměstnance. Potvrzuje se, že sektor malých a středních podniků umí být flexibilní a řada z nich má inovační potenciál. Pozitivním aspektem je i to, že se připravují nové výzvy pro firmy, které se takto transformují.

Od 14. dubna je vyhlášena výzva v rámci programu Technologie COVID 19, díky níž je možné získat dotace na výrobu zdravotnických prostředků a vývoj a nasazení nových technologií pro boj proti koronavirové nákaze. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 27. dubna do 29. května. Míra podpory je maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů, minimální výše dotace je 250 tisíc Kč, maximální 20 milionů Kč.

16. dubna byla také vyhlášená výzva Inovační vouchery COVID-19, která podpoří rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou. Inovační vouchery mohou podnikatelské subjekty využít výlučně pro boj proti koronavirové infekci. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 tisíc Kč a maximálně do výše 999 999 Kč.

Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc vyhlásilo další dva programy, které reagují na potřeby firem v souvislosti s COVID-19. Program Czech Rise UP – Chytrá opatření pro COVID-19 je zaměřen zejména na rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských i nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID-19. Podnikatelské subjekty mohou získat podporu ve výši maximálně 200 tisíc eur a žádosti se přijímají od 2. dubna.

Další typ podpory, do které se žádosti přijímají od 3. dubna do 15. května, je vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu The Country For The Future. Veřejná soutěž je tematicky zaměřena na zavádění nových řešení skrz postupy a organizační inovace v malých a středních podnicích, která mohou v různých ohledech napomoci s bojem proti COVID-19 či obdobné budoucí zdravotní hrozbě, jejím následkům či prevenci.

Nelze ale také opomenout zavedené podpory pro české exportéry. Česká exportní banka a Exportní a garanční pojišťovna připravily řadu podpůrných balíčků, které mají pomoci překlenout těžké období v důsledku nutných restrikcí bránících šíření virové infekce a podpořit vývoz českého zboží do zahraničí. Jedná se např. o přednostní vyřízení žádostí, omezení poplatků pro vývozce, předexportní financování, zajištění úvěrů nebo odkup pohledávek apod.

Jihočeská hospodářská komora také během celého nouzového stavu poskytuje informační servis všem členským firmám, které mohou také využít bezplatné Komorové právní poradny. Tu zaštiťují odborníci z oblasti legislativy, na něž se mohou členové obracet se svými podnikatelskými dotazy. Pomáhají i jednotlivé oblastní kanceláře Jhk, které jsou každodenně na příjmu. Dotazy lze ale kromě běžné telefonní a e-mailové komunikace zaslat i přes kontaktní formulář na webových stránkách Jhk.cz.

Všechny aktuální informace týkající se podnikání, zaměstnávání pracovníků či finanční pomoci pro firmy i živnostníky jsou také zveřejňovány na speciálně zřízené stránce www.jhk.cz/koronavirus.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/