Jhk: Hospodářské komory v příhraničí jsou pro rychlé otevření státních hranic

13.05.2020 Tiskové oddělení

Pět hospodářských komor v česko-bavorském příhraničí navrhuje okamžitý návrat k úplné svobodě pohybu a svobodnému poskytování služeb.

Pandemie koronaviru postihla Českou republiku i Bavorsko stejnou měrou. Opatření k potlačení pandemie přijatá v České republice i v Bavorsku byla nezbytná a ve výsledku úspěšná, i když za cenu dalekosáhlého zastavení hospodářského a společenského života. Úspěch těchto opatření lze statisticky vidět na snižujícím se počtu infekcí a na spíše nízkém počtu hospitalizací a úmrtí na COVID-19 v celoevropském srovnání.

Zároveň se však ztráty vzniklé v důsledku zastavené výroby a služeb sčítají v obrovské částky, které nelze kompenzovat za pomoci žádného státního rozpočtu ani dotačního programu. K tomu přičtěme kurzarbeit, ztrátu pracovních míst a insolvence. Hrozí masivní recese.

V této situaci je nezbytné přezkoumat jakákoli zbývající omezení z hlediska jejich vhodnosti, nezbytnosti a přiměřenosti. Každý den se počítá. V případě, že epidemiologická situace umožňuje návrat k ekonomické normálnosti, je potřeba reagovat obratem. Ekonomika obou zemí potřebuje perspektivu a jistotu jasného plánu.

Obchodní a průmyslová komora Dolní Bavorsko a Obchodní a průmyslová komora Regensburg pro Horní Falc / Kelheim, Komora řemesel Dolní Bavorsko a Horní Falc, jakož i Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji a Jihočeská hospodářská komora jednomyslně navrhují rychlé, postupné otevírání státních hranic.

Jejich uzavření bylo možná v první fázi považováno za nezbytné. Na obou stranách hranice byla ale přijata opatření, která mají již jasně viditelné srovnatelné úspěchy a již tedy neexistuje žádný objektivní důvod k omezení nebo téměř úplnému zákazu volného pohybu osob a svobodného poskytování služeb. Místo toho znamená každý další den uzavření hranic hrozbu pro rychlé zotavení vnitřního trhu EU, který je základem pro hospodářskou sílu našich dvou zemí.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/