IROP – Nová výzva z IROP na zateplování bytových domů

12.07.2016

Ministerstvu pro místní rozvoj se podařilo vyjednat vyšší podporu pro projekty zaměřené na energeticky úsporná opatření v bytových domech. Z toho důvodu bude na začátku července 2016 vyhlášena v Integrovaném regionálním operačním programu nová výzva. Zároveň bude 25. 7. 2016 ve 14:00 hodin uzavřen příjem žádostí do 16. výzvy „Energetické úspory v bytových domech“.

Hlavní pozitivní změnou pro žadatele je zvýšení podpory z 25,5 % na 30 % u projektů, které dosáhnou na úsporu energie od 20 % do 40 %. Projekty, které přesáhnou 40 % energetických úspor, můžou získat podporu 40 % místo původních 32,3 %. Dalšími změnami bude přesun některých stavebních aktivit z vedlejších do hlavních způsobilých výdajů, zjednodušené prokazování stanovení cen v rozpočtu a možnost vyzvat k opravě žádosti při hodnocení některých kritérií přijatelnosti.

Více informací naleznete zde

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/