Informace o postavení Indie v rámci tzv. “Ease of Doing Business”

19/11/2018 Monika Müllerová

V příloze naleznete materiál připravený indickým ministerstvem obchodu a průmyslu, konkrétně oddělením průmyslové politiky a podpory, pojednávající o postavení Indie v rámci tzv. “Ease of Doing Business”.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/