Hospodářská komora ve Znojmě pomáhá rozvíjet vztahy s Rakouskem

27.01.2011

Znojemská hospodářská komora se dlouhodobě snaží otevírat českým podnikatelům dveře do Rakouska. Posledním takovým počinem bylo prosincové podnikatelské setkání v rámci projektu „Podnikání bez hranic“ s tematikou stavebnictví, obchod a doprava. Účastníci setkání, kterých byly více než čtyři desítky, měli možnost vyslechnout přednášku o právním rámci podnikání českých podnikatelských subjektů v Rakousku a o připravovaných změnách platných od roku 2011.

Mezi příspěvky se objevily také informace o rozvoji přeshraniční dopravy, stavebnictví nebo přeshraničním projektu W3. Ten spojuje devatenáct obcí regionu, vytváří společný marketing a zaměřuje se na potenciální investory tím, že nabízí konkrétní rozvojové lokality a mapuje staré průmyslové areály vhodné pro další využití. Na významu akce dodala i účast předsedy Hospodářské komory Dolního Rakouska Julia Gellese, který ve svém příspěvku zdůraznil, že vítá zájem českých podnikatelů o spolupráci a je připraven je maximálně podpořit. Ředitelka OHK Znojmo Jiřina Ondrušová připomněla, že se tento rok jedná už o čtvrté podnikatelské setkání a že „roste poptávka českých podnikatelů také po dalších exkurzích do rakouských firem spojených s možností navázat užitečné kontakty.“

 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/