Hospodářská komora ve Znojmě pomáhá otevírat dveře na rakouský trh

17.01.2012

Setkání českých a rakouských podnikatelů, zástupců státní správy i samosprávy z obou stran hranice se uskutečnilo ve čtvrtek 15. prosince na SOU a SOŠ na Přímětické ulici ve Znojmě v rámci projektu „Volný pohyb služeb po ukončení přechodného období v oblasti jižní Moravy a Dolního Rakouska“ za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Česko-rakouské přeshraniční spolupráce v příjemné předvánoční atmosféře. Účastníky za pořádající OHK Znojmo přivítala ředitelka Jiřina Ondrušová a za partnera projektu Julius Gelles, ředitel WKNÖ Hollabrunn. Hlavní náplní přednášek a společné diskuze bylo podnikání v Rakousku, aktuální daňové předpisy a zákony související s podnikáním a zaměstnáváním, ale i praktické možnosti čerpání finančních dotací pro podnikatele. Účastníci setkání ocenili především aktuálnost informací a možnost okamžitého navázání kontaktů s rakouskými partnery. Podporu podnikatelům vyjádřili také místostarostové města Retzu KommR. Ing. Karl Burkert a města Znojma Jan Grois.

 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/