Hospodářská komora ČR provedla anketu mezi Czech Top 100 na téma růst cen energií

25.06.2007

Hospodářská komora ČR provedla v minulých dnech anketu mezi Czech Top 100, tedy mezi stovkou nejvýznamnějších společností v České republice, na téma růst cen energií. Zde nalezenete odpovědi představitelů těchto firem.

Hospodářská komora ČR provedla v minulých dnech anketu mezi Czech Top 100, tedy mezi stovkou nejvýznamnějších společností v České republice, na téma růst cen energií. Konkrétně jsme představitelům těchto firem položili následující dotazy: 1) Jak vnímáte současný růst cen elektřiny v ČR? Dotýká se Vašich podnikatelských aktivit? 2) Přinutily či vedly Vás vysoké ceny elektřiny k přijetí nějakých zásadních opatření? Pokud ano, jakých? 3) Vnímáte do budoucna rostoucí ceny elektřiny jako riziko pro vaše podnikání?  Zde si můžete přečíst odpovědi, které dorazily zpět na Hospodářskou komoru ČR: AGROFERT HOLDING, a.s.1) Současný nárůst cen silové elektřiny, který začal v roce 2004 a jeho každoroční vzrůst strmě pokračuje a velmi negativně ovlivňuje hospodaření skupiny podniků Agrofert. Nárůst nákladů na elektřinu nelze téměř vůbec kompenzovat zvýšením cen konečných produktů. U energeticky náročných výrob, což jsou zejména chemické podniky, je zvyšování nákladů na elektřinu, které činí kolem 6% celkových nákladů omezujícím faktorem dalšího rozvoje. 2) Prostor pro absolutní úspory elektřiny je v našich podnicích velmi malý, což je dáno charakterem výroby a většinou je již vyčerpán provedenými opatřeními, což bylo i konstatováno provedenými energetickými audity. V současné době se zaměřujeme na zvýšení výroby elektřiny ve vlastních zdrojích, případně výstavbu nových vlastních zdrojů. 3) Nárůst nákladů na elektřinu snižuje konkurenční schopnost zejména u exportně zaměřených podniků a v konečné podobě může vést k útlumu výroby a přemístění energeticky náročných výrob do teritorií s výhodnějšími cenovými podmínkami.  Andrej Babiš, generální ředitel Bovis Lend Lease, a.s.1) Současný růst ceny elektřiny vnímám jako výsledek monopolního postavení ČEZu, jako naprosto neopodstatněný a zbytečný. Nicméně jej z podnikatelského hlediska chápu, jde o využití situace, které si ČEZ může dovolit. Kdo z nás se kdy octne v podobné situaci? Našich podnikatelských aktivit se přímo nedotýká.2) Ne, zatím ne.3) Samozřejmě, mimořádně vysoká cena el. energie se asi projeví na projektech, které realizujeme, pro naši společnost by to však nemělo představovat zvýšené riziko.Petr Palička, Managing Director  Ferona, a.s.1) Avizovaný růst cen elektrické energie při současném monopolu společnosti ČEZ a jeho HV není možné akceptovat. Každý nárůst nákladů energií se promítá i do cen obchodního zboží.
2) Naše firma není naštěstí energetiky náročný velkoodběratel a tak realizovaná opatření jsou standartního charakteru.
3) Hlavním předmětem podnikání je velkoobchod s hutním materiálem a nárůst cen elektrické energie není pro naši firmu existenční záležitost. Ing. Horák Pavel, ředitel logistiky
  SSŽ, a.s. 1) Situaci na trhu s elektřinou samozřejmě sledujeme. Pro naši společnost, respektive její podnikatelské aktivity, je cena elektřiny důležitá, netvoří však podstatnou součást našich dodávek. Daleko podstatnější je pro nás cena pohonných hmot, zejména nafty. 2) Zatím jsme kvůli vývoji cen elektřiny nemuseli přijímat žádná zásadní opatření.3) Záleží samozřejmě na tom, jakým způsobem se bude tato cena vyvíjet. Snažíme se některá možná rizika předvídat a předcházet jim. To znamená, že například u víceletých staveb máme smluvně růst cen elektřiny pokrytý tzv. inflační doložkou. Stavby silnic a železnic, a.s.Andrea Kerlická, marketing manager OSPAP, a.s.1) Dotýká, nepříjemně, zatím to není na úrovni, která by zásadně ovlivnila naše aktivity, neboť jsme obchodní společnost a nemáme výrobu ve své podnikatelské činnosti2) Zatím nikoliv.3) Ano vnímáme, trend je nebezpečný a komplikovaný, neboť zároveň hrozí obecný nedostatek zdrojů.Václav Koukol, managing director

INTRUM JUSTITIA1) Růst cen vstupů – tedy i elektřiny, se našich aktivit samozřejmě dotýká.2) V poslední době nikoli, protože příslušná opatření vedoucí k zamezení plýtvání a šetření energií jsme přijali již v minulosti a další už by mohly zásadně poškodit výsledky naší práce.3) Ačkoli energetické vstupy nejsou, vzhledem k zaměření naší firmy, zásadní nákladovou položkou a rostoucí ceny elektřiny nepředstavují tedy zásadní riziko pro naše podnikání, přesto nepříjemným způsobem ovlivňují ekonomiku a ziskovost naší činnosti. Ivo Klimeš STROS-Sedlčanské strojírny a. s.1) Negativně, jak jinak. Dotýká se našich aktivit – samozřejmě nepříjemně.2) Ano, za mnoho milionů korun zateplujeme střechy i opláštění budov. Možná budeme snižovat teploty příští zimu ve výrobních prostorách. Zavádíme řadu úsporných opatření.3) Obecně pokud slyším argumentaci, že např. nafta, benzin nebo elektřina musí mít ceny stejné jako v západní Evropě i pro občany, tak nevím, zda je řečník zdráv. Pro firmu to samozřejmě znamená zvyšování nákladů a dopad do cen je zřejmý. Náklady, které musíme takto vynaložit navíc jak za cenu energií tak na opatření pro úspory jsme mohli použít na modernizaci a rozvoj firmy. Když energii uspoříme, stejně ji dodavatelé zdraží, protože jsou zvyklí na své příjmy a zisk a mají k tomu v podstatě monopolní pozici s požehnáním státu. Vyrovnávání těchto cen s Evropou je příliš rychlé, musíme se nejdříve vyrovnat také v ostatních parametrech.Ing. Ladislav Filip BMW Česká republika1) Zdražování vnímáme velmi negativně, neboť se promítá do všech výstupů vůči zákazníkům, které musí být zdraženy a tím se jednoznačně opět roztáčí kolo zdražování a potažmo inflace. Navíc při obřímích ročních ziscích ČEZu a ostatních distributorů se domníváme, že je toto zdražení zcela uměle a lobisticky vyvolané zcela úzkou zájmovou skupinou. A jednoznačně se dotýká všech našich aktivit – všude je elektrická energie důležitým vstupem.2) Zásadní opatření jsme učinili a to nejzásadnější je, že jsme odešli od PRE a odebíráme od soukromého developera elektrické energie. Ostatní jsou podružná, ale mající úsporný charakter.3) Ano, vnímáme to jako jisté riziko, i když né jako to nejrizikovější, ale patří do malé skupiny zásadních firemních vstupů, ovlivňujících jednoznačně výstupní ceny vůči zákazníkům.Ing.Jaroslav Čepička, vedoucí retailu BMW Bull, Architect of an Open World (TM): 1) Růst cen elektřiny vnímáme jako přirozený a očekávaný. Ano dotýká. Svým zákazníkům už řadu let nabízíme řešení pro konsolidaci jejich IT infrastruktury s důrazem na úsporu nákladů na spotřebu elektrické energie.   2) Společnost Bull s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 14001. Bull globálně a dlouhodobě podporuje rozvoj energeticky úsporných technologií, například nejnovější generace procesorů v našich serverových řešeních. 3) Tento fakt vnímame spíš jako výzvu pro zkvalitňování stávajících a hledání nových, efektivnějších postupů a řešení pro eliminaci tohoto nepříznivého trendu.Nadia Mrňousová, General Manager Siwatec, a.s.1) Ano, růst cen el.energie považuji za nefér hru vlády.2) Omezujeme výrobu, propouštíme zaměstnace.3) Ano, určitě to zhorší naši konkurenceschopnost.Ing. Miroslav Študent  Hypoteční banka, a.s.1) Každý nárůst cen vstupů samozřejmě ovlivňuje hospodaření Hypoteční banky, a.s., a ve svém důsledku se promítne buď v konečné ceně našich služeb pro zákazníky anebo ve výsledku našeho hospodaření včetně odpovídajícího dopadu do výše daňové povinnosti. Nicméně v podmínkách naší banky se náklady na elektřinu podílí na celkových provozních nákladech méně než jedním procentem, a tak jejich i relativně vyšší nárůst nemá zásadní dopady.2) Hypoteční banka, a.s., běžně volí energeticky úsporná řešení, které ovšem dosud neměly charakter zásadních opatření vyvolaných výhradně výší ceny elektrické energie. 3) Do budoucna rostoucí ceny elektrické energie nevnímá Hypoteční banka, a.s., jako významnější riziko pro své podníkání s ohledem na podíl nákladů na elektřinu na celkových provozních nákladech a na omezený potenciál budoucího razantního růstu cen elektrické energie v ČR v porovnání k cenám např. v sousedním Německu (předpoklad vyrovnání velkoobchodních cen v r. 2008 při 7,5% růstu). Přesto, jak bylo zmíněno k první otázce, každý nárůst cen vstupů do určité míry limituje prostor pro snižování cen služeb našim zákazníkům nebo se negativně projeví ve výsledku našeho hospodaření a výši daňové povinnosti.Martin Brabec, vedoucí odd. Plán a řízení aktiv a pasiv Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP)1)  Vzhledem k nevýrobnímu charakteru společnosti se vliv navyšování cen elektřiny projevuje pouze při zajišťování provozu administrativní budovy.2)  Nová technologická zařízení a navazující provozní opatření při jejich využívání jsou základem úsporného provozu objektu a v současnosti pokrývají spotřebu při rozšiřování nových technologií.3)  Přes veškerá opatření představuje cena elektřiny nejvýznamnější položku nákladů energetického hospodářství. Ing. Vlastimil Nesrsta, ředitel sekretariátu GŘ Biocel Paskov a.s., výrobce buničiny a krmného droždí1) Spotřeba elektřiny je významná nákladová položka, podíl nákladů na nákup elektřiny z celkových variabilních nákladů činí 7,5 %. Zvyšování cen elektřiny ovlivňuje náš hospodářský výsledek. 2) Z důvodů neustálého zvyšování cen realizujeme programy na snižování spotřeby a připravujeme investiční řešení zvýšení vlastní výroby. 3) Náš produkt se obchoduje globálním způsobem. Zvyšující se ceny vstupů nemůžeme promítnou do cen našich výrobků, snižuje se naše konkurenceschopnost. Omezená konkurence na trhu s elektřinou neumožňuje zvýšení tlaku na dodavatele elektřiny a tím tlak proti neustálému zvyšování cen. Zvyšování cen elektřiny cítíme jako riziko pro naše další podnikání.  Vojtěch Podmolík, výrobní ředitel, Biocel Paskov a.s. GECO TABAK, a.s1) Každý růst cen energií nezbytných pro běžné podnikání zvyšuje náklady firmy. Tento fakt se samozřejmě dotýká i podnikatelských aktivit naší firmy a zřejmě oproti jiným podnikatelským subjektům tím závažněji, že vzhledem k charakteru našich obchodních aktivit (prodej tabákových výrobků), který je do značné míry regulován státem nám z důvodu pevných cen tohoto zboží, neumožňuje promítnou tyto zvýšené náklady distribuce do cen a nutí nás čím dál více šetřit v jiných oblastech našeho podnikání. 2) V tuto dobu neuvažujeme o žádných zásadních opatřeních.3) Jako přímé riziko asi ne, ale jistě jako nezbytný výdaj, který bude ubírat prostředky z jiných oblastí firmy (mzdy, vzdělávání, apod.) ano.Petr Poláček, místopředseda představenstva  M. C. TRITON, spol. s r.o. 1) Naše podnikatelské aktivity směřují do Business Consultingu, stavebního developmentu a biotechnologií. Nejvýraznější vliv růstu cen elektřiny pociťujeme zákonitě v nákladech na stavební práce, v ostatních předmětech našeho podnikání jen velmi okrajově nebo zprostředkovaně. Nárůst cen energií vidíme spíš jako příležitost k rozvoji našeho podnikání – k nabídce poradenských služeb směřujících k efektivnímu podnikání, k výstavbě energeticky úsporných budov a rozvoji biotechnologií směřujících k využívání alternativních zdrajů energie.2) Zásadní opatření související s cenami elektřiny jsme nepřijali.Luděk Pfeifer GTS NOVERA, a.s. 1) Náklady na energii se v GTS NOVERA pohybují na úrovni 40 mil. ročně. Růst ceny energie působí negativně na výsledky hospodaření společnosti, nicméně spotřeba energie není tak veliká, aby měl růst ceny energií na naše podnikání významně negativní dopad.2) V rámci optimalizace spotřebovávaných nákladů hledáme alternativní dodavatele el.energie a snažíme se vyjednávat s jednotlivými dodavateli odběry za velkoobchodní ceny. Zvažovali jsme nákup technologií, které by umožnily přeměnit teplo vznikající provozováním páteřních telekomunikačních zařízení na elektrickou energii, avšak pořizovací ceny těchto technologií byly natolik vysoké, že výrazně převyšovaly úspory získané snížením spotřeby energie od externích dodavatelů.3) Růst ceny energie bude mít nadále negativní dopad na hospodářské výsledky společnosti, avšak jako riziko pro podnikání společnosti být označen nemůže.Vladana Švorcová, finanční ředitel  SAMAB BRNO GROUP, a. s.1) Růst ceny je naprosto neúměrný. U nás neobvykle časté cenové skoky energie v průmyslu znamenají nemožnost navázat dlouhodobější obchodní vztahy.2) Při každé pracovní přestávce se snažíme vybrané stroje vypínat, ale to nejde u velkých technologických celků. Také osvětlení výrobních hal jsme přebudovali na úsporná svítidla, i když to v mnoha případech je na hranici únosnosti pro kvalitní práci.3) Vnímám, neboť průmysl měl dříve proti zahraničí (myslím Německo a Rakousko) výhodu v nižších mzdových nákladech a v nižších cenách energií. Obojí strmě roste a pro vývoz je zapotřebí započítat i dopravu. Sousedním zemím se naše výrobky nebude vyplácet dovážet. Ing. Pavel Bradávka, předseda představenstva SAMAB Aria Hotel1) Jako zrejme kazdy nerad vidim zvysovani cen od naseho dodavatele. Obzvlast to plati u takovych, kteri mají na svůj produkt vyhradni zastoupeni ci monopol a nelze odejit ke konkurenci. Spotreba energie je bohuzel v naší oblasti pomerne vyraznou nakladovou polozkou.2) Vzhledem ke kvalite sluzeb, které hotel poskuje si nemuzeme dovolit nejaka „dramaticka“ opatreni. 3) Urcite je to zvyseni nakladu. Je otazkou, jak vysoko vzhledem k vysoke konkurenci na trhu muzeme navysovat ceny nasich sluzeb.Parvis Kanka, General Manager Aria Hotel ČKD Kutná Hora a.s.1) 38 % nákladů naší společnosti tvoří náklady na energie zejména elektřinu. Elektřina je základní součástí našeho výrobního procecu (tavení v elektrických obloukových pecích). Efektivitu procesu jsem dotáhli na světovou úroveň ,takže spořit už moc nemůžeme. Hrátky s cenami energií při desetimiliardových ziscích ČEZu a ČEPSu je zabijácké.2) Jsme na hranici. Teď již jen běžné komunální úspory, ale to je tak 2-3 %. Velkým problémem je arogance monopolistů viz.loňské léto,kdy ČEPS nezvládl svoje povinnosti v přenosech a zastavil nám pece administrativním omezením dodávek,aby umožnil přenosy spekulačních prodejů.3) Zásadní.Pavel Krenk, předseda představenstva a generální ředitel  WITTE Automotive1) Růst cen / všech / je skutečnost, se kterou se musíme smířit. Aktivit se nedotýká 2) Nutí nás do dalších opatření ke spoření 3) Jediné riziko, že se zmenšují naše výhody v konkurenčním prostředí. Václav Jeništa  

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/