HELP program pro začínající podnikatele

08.10.2007

Právě v těchto dnech končí program pro začínající podnikatele Help financovaný z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu ČR. Jeho realizátorem byl Institut rozvoje podnikání z Ostravy – Michálkovic. Využily jej především ostravský a okolní úřady práce v rámci poradenských programů a rekvalifikací pro své uchazeče o zaměstnání.


                                                           

Klíčové aktivity projektu byly zaměřeny na skupinové poradenství, v jehož rámci bylo možné otestovat životaschopnost podnikatelské myšlenky, testovaly se i schopnosti uchazeče pokud jde o podnikavost, důvody, které ho vedly k myšlence zahájit podnikání, ale i znalosti a dovednosti v oboru, pro který se rozhodl. V průběhu projektu se uskutečnilo 15 běhů skupinového poradenství, kterých se zúčastnilo 199 osob, z toho 90 žen. Většina účastníků tohoto skupinového poradenství se pak zúčastnila další aktivity nabízené v rámci programu Help, a to akreditovaného kurzu Živnostenské podnikání. Od září 2005 do června 2007 se uskutečnilo 16 těchto kurzů a prošlo jimi celkem 280 uchazečů, z nichž 86,4 % byli uchazeči o zaměstnání vysláni do něj Úřadem práce v Ostravě. Další byli zařazeni úřady práce v Opavě, Novém Jičíně a Karviné. Z uchazečů zařazených do kurzu Úřadem práce v Ostravě zahájilo již 80,7 % podnikání a to je, podle názoru poradkyně pro soukromé podnikání Dagmar Witoszová z ostravského úřadu práce ve srovnání s jinými kurzy obdobného zaměření vysoká úspěšnost. Další část účastníků programu Help nezahájila sice samostatnou výdělečnou činnost, ale podařilo se jim najít zaměstnání. 

Do programu Help byl zařazen také krátký kurz Restart podnikání pro ty, kteří již někdy podnikali a potřebovali by aktualizovat své znalosti z legislativy, účetnictví, daní a podobně. Zájem ale o kurz nebyl, uchazeči, kteří si mohli vybrat, dávali přednost kurzu Živnostenské podnikání, aby v něm získali obsáhlejší a hlubší znalosti. 

Program Help nabízel i poradenskou asistenci a ta byla hojně využívána především účastníky kurzu Živnostenské podnikání, kteří si už během rekvalifikace připravovali konkrétní podnikatelské aktivity. 

Osm uchazečů se zajímavými projekty na podnikání od realizace a údržby zahrad přes fitcentrum, stolaře až třeba po hloubení studní bylo vybráno pro natáčení magazínu Nemám práci, který připravuje Česká televize, studio Ostrava. Mohli tak být inspirací pro ty, kteří chtějí také vzít svůj osud do vlastních rukou a rozhodnou se podnikat. 

Podle názoru realizátora programu Help jeho úspěch spočíval především v profesionálně odvedené práci poradce pro soukromé podnikání Úřadu práce v Ostravě, vhodně postavené osnově kurzu vycházející z dlouholetých zkušeností Institutu rozvoje podnikání se školením začínajících podnikatelů, ve výběru lektorů, kdy každé téma garantoval lektor, který se danou problematikou zabývá v praxi a kromě schopnosti učit zná problémy s pohledu praktika, a následně i v poradenství poskytovaném absolventům kurzu.

Doc. Ing. Dagmar Válková, CSc.
Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o.
Michálkovická 1859/226, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
Tel: + 420 596 229 001
Fax: + 420 596 229 009
Mobil: + 420 603 147 719