Firmy v Jihomoravském kraji trápí kvalita a nedostatek pracovních sil

05.09.2008

Okresní hospodářská komora Hodonín (OHK Hodonín) ve spolupráci s Jihomoravským krajem uspořádala závěrečný seminář v projektu „JOB POINTS“. Projekt je realizován s podporou Evropské unie a státního rozpočtu ČR (Iniciativa Společenství Equal, která je součástí Evropského sociálního fondu).

 

Semináře se zúčastnili zástupci podnikatelů, Úřadu práce v Hodoníně, Krajského úřadu a hospodářských komor, kteří diskutovali nad aktuální problematikou stavu pracovní síly v regionu. OHK Hodonín v úvodní prezentaci představila výsledky projekty mezi něž patří školení, průzkum mezi podnikateli, ale také podpora zaměstnanosti. V navazující prezentaci ředitel Úřadu práce v Hodoníně RNDr. Vladimír Šťáva komentoval alarmující demografické ukazatele a nutnost redukce míst na středních školách v následujících 2 letech a v dalších letech i na školách vysokých.

Vedoucí odboru regionálního rozvoje Jihomoravského kraje Ing. Ivo Minařík nastínil současné i budoucí aktivity kraje v oblasti trhu práce a podpory začínajících podnikatelů: „Mezi nejdůležitější aktivity patří zvýšení atraktivity technických oborů mezi žáky ZŠ, dotační program pro začínající podnikatele a účinná spolupráce kraje, podnikatelů, hospodářských komor a úřadů práce. „

Projekt Jihomoravské krajské komory, který představil její ředitel Ing. Břetislav Svozil, CSc., může být jedním z nástrojů ke zvýšení zájmu žáků ZŠ o technické obory. „Projekt má za cíl představit technické obory jako atraktivní a perspektivní pro 21. století“, uvedl Svozil.

V závěrečné diskusi vyzval generální ředitel Nové Mosilany, a.s. Ing. Jiří Urban všechny přítomné k co nejrychlejšímu řešení aktuálních problémů na trhu práce: „Již několik let jsou k dispozici analytické materiály, které jasně popisují kroky vedoucí k nápravě. Nyní je nejvyšší čas začít konat.“

Přítomní se totiž shodli na těchto opatřeních:

  • nevhodná volba vzdělání uskutečněná bez hlubší informovanosti rodičů, žáků a výchovných poradců zvyšuje riziko zaměstnanosti
  • provádění společné informační kampaně směrem k žákům ZŠ a jejich rodičům
  • firmy již nyní reagují na vzniklou situaci na trhu práce zlepšováním platových a pracovních podmínek pro zaměstnance technických oborů
  • po zavedení státních maturit je nutno zavést také státní přijímací zkoušky na jednotlivé typy středních škol (SŠ)
  • MŠMT (má v gesci soukromé SŠ) a kraje (mají v gesci veřejné SŠ) se musí co nejdříve shodnout a začít spolupracovat na společném postupu při otevírání nových oborů a optimalizaci stávajících zejména studijních oborů
  • do konce roku 2009 je nutno začít realizovat konkrétní kroky ve výše uvedených oblastech

Michal Švagerka
ředitel OHK Hodonín

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/