Finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečné činných (OSVČ) – ošetřovné

20.03.2020 Miroslav Diro

Vláda České republiky na základně tohoto usnesení schvaluje příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné.

Cíl podpory:

Finanční příspěvek kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru –ošetřování člena rodiny (OČR) – ve výši 424 Kč za každý den OČR na dobu až 31 dní.

Podmínky pro přiznání finančního příspěvku na ošetřovné:

Podmínkou přiznání finančního příspěvku na ošetřovné bude čestné prohlášení. Finanční příspěvek bude vyplácet Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě žádosti OSVČ, a to na účet OSVČ, který v této žádosti uvede. Finanční příspěvek na ošetřovné tedy bude poskytován na základě žádosti, kterou OSVČ předá živnostenskému úřadu, a to buď elektronicky (kupř. datová schránka, žádost podepsaná ověřeným elektronickým podpisem) nebo fyzicky na živnostenském úřadě.

Žadatel o finanční příspěvek na ošetřovné:

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které nemohly po určitou dobu vykonávat samostatně výdělečnou činnost z důvodu opatření proti šíření koronavirové infekce a pečují o dítě do 13 let (obdobně jak u zaměstnanců – OČR), což doloží průkaznými doklady.

Poskytovatel:

Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Příjem žádostí o finanční příspěvek na ošetřovné zajistí kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

Upozornění Hospodářské komory České republiky: Dle informací MPO výše uvedený návrh bude projednáván úterý 24. března v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Žádáme proto žadatele o trpělivost, než bude legislativně schválen. 

Parlament se bude zabývat i dalšími návrhy prosazovanými Hospodářskou komorou, mj. živnostníci by nemuseli půl roku platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění

Aktualizace 1. dubna 2020 po jednání vlády: ZDE návod pro OSVČ jak žádat o ošetřovné

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/