Filip Dvořák: Je iluzorní předpokládat, že podnikatelé budou schopni po uvolnění opatření vydělávat více než doposud, aby byli schopni doplatit dlužné částky

16.04.2020 Tiskové oddělení

Vážení členové zastupitelstva,

oproti návrhu v zákonném termínu zveřejněného programu dnešního jednání jste se v prvních třech bodech na poslední rozhodli zareagovat na již měsíc trvající mimořádnou situaci spojenou s pandemií a věřím, že tím i na naše opakované výzvy ke spolupráci a těžíte i z našich doporučení.

Obracím se na vás ohledně aktivit vyvíjených na pomoc podnikatelům různou měrou stiženým přijatými opatřeními.

K čemu byli, jsou a musí být Praze podnikatelé dobří? Přerozdělováním výnosů z daní generovaných díky podnikání tvoří tyto jeden z významných zdrojů příjmů hl.m.Prahy jako obce i kraje. Zjevným je i významný podíl výnosů pro stát. Peněžní toky objektivně odhalují, bez ohledu na to, v čím majetku podnikatel má svou provozovnu, jak z jeho aktivity těží městská kasa.

Nyní je zde okamžik, kdy je nezbytné napřít veškeré síly a bez ohledu na to, v čím majetku je toho či onoho podnikatele provozovna umístěna a přijít s návrhy na pomoc v překlenutí nepříznivého období. To je nezastupitelná role státu i města. 

Jediné čeho jsme však dosud byli svědky, je naprosto chaotické odkládání či snižování či odpouštění nájemného naprosto minoritní skupině podnikatelů, kteří shodou okolností mají svou provozovnu v obecním majetku.

Přestože jsou tyto děje vydávány mediálně za pomoc podnikatelům, je nezbytné toto tvrzení odmítnout. Je to pochopitelná a jistě chvályhodná pomoc nájemcům ze strany pronajímatele, kteří v městském majetku podnikají, není to však pomoc podnikatelům. To byste museli stejnou měrou pomoci i podnikatelům, kteří nejsou nájemci městského majetku. Tedy pokud se těm v městském například odpustí jedno měsíční nájemné, měli by ti ostatní dostat peníze na úhradu jejich měsíčního nájemného. Ano to by byla konzistentní a nepreferenční pomoc podnikatelům. Těch podnikajících v městském majetku je méně než 10 %. A co ti ostatní?

Navíc pestrý festival nekoncepčních nápadů na pomoc městským nájemcům v majetku svěřeném městským částem vyvolává pochybnosti, zda je Praha stále ještě jedním městem nebo federací městských částí. Uvědomujete si, že třeba nájemci městského majetku, díky naprosté rezignaci města na metodické řízení nakládání se svěřeným majetkem, mají v jedné ulici, díky tomu, že rozděluje dvě městské části, zcela rozdílné podmínky, kterými ta či ona městská část své nájemce podporuje.

Na základě ohlasů stovek podnikatelů i vlastní analýzy jsme přesvědčeni, že je nejvyšší čas nabídnout podnikatelům konkrétní pomoc. Odklady či tolerance dočasného neplacení poplatků či nájemného nepomohou. Uvědomme si prosím, že odložení splátek nájmu není řešením problému, ale pouze jeho posunutím v čase. Je iluzorní předpokládat, že podnikatelé budou schopni po uvolnění opatření vydělávat více než doposud, aby byli schopni doplatit dlužné částky. 

Jako dosud jedinou iniciativu, o kterou se snaží město vůči všem podnikatelům, bez ohledu na to či mají provozovnu v městském či neměstském, vnímáme přípravu programu COVID Praha. 

Navrhujeme však, aby město přešlo s městskými částmi do koordinované ofenzivy.

Aby začalo prostřednictvím sítě živnostenských úřadů analyzovat situaci podnikatelů, kteří mají na území Prahy svou provozovnu. Právě v provozovnách vznikají hodnoty, které jsou přerozdělením daní přiváděny i do městské kasy.

  • a. Následně je nezbytné agregovat podnikatele do logických skupin podle oboru podnikání, omezení a jeho dopadů.
  • b. Ve druhé fázi, na základě komunikace s podnikateli, by měly být v nejkratší možné době vytvořeny konkrétní programy akutní pomoci, ať již finanční či nefinanční. Město a stát by se na ně měli složit stejným poměrem, kterým do jejich rozpočtů přitékají daňové příjmy. Stát nic nevymyslí. Je to tedy na nás.
  • c. Ve třetí fázi by měly být zpracovány plány dlouhodobé pomoci při restartu podnikání, který bude dle oborů podnikání nepochybně trvat po dobu i mnoha měsíců.

Hospodářská komora Praha 1 sdružuje stovky podnikatelů, z nichž na mnohé dopadla vyhlášená opatření násobená neperspektivou obnovení přílivu turistů. Pokud se nám podaří navrhnout programy, které pomohou podnikatelům v centru Prahy, jsem přesvědčen, že pomohou i ostatním.

Hospodářská komora Praha 1 je připravena na celém procesu s využitím všech našich zkušeností i know-how maximálně spolupracovat. Úloha rozehrávače však spočívá na bedrech města a městských částí.

Vážení zastupitelé, zasaďte se o co nejrychlejší nastartování procesu směřujícímu k reálné pomoci podnikatelům, z nichž mnozí nyní doslova bojují o svůj ekonomický život. Lepší pozdě než nikdy.

Děkuji za pozornost

Filip Dvořák, místopředseda, Hospodářská komora Praha 1, člen představenstva Hospodářské komory České republiky

Datová schránka: 4bwacm2

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/