Evropské služby zaměstnanosti (EURES) – možnosti pro české firmy

26.11.2007

Institut trhu práce při Hospodářské komoře České republiky v Pelhřimově uspořádal v úterý 13. listopadu seminář zaměřený na „Zaměstnávání pracovníků v rámci členských států EU/EHP a Švýcarska“. Velmi pěknou přednášku pro účastníky z 9 organizací zajistil lektor mgr. David Chlupáček, EURES poradce, z úřadu práce v Jihlavě. Účastníky seznámil s tím, že mezi členskými zeměmi je vytvořena síť Evropských služeb zaměstnanosti – EURES (EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES), která poskytuje služby zaměstnavatelům i zájemcům o práci.

Pilotní systémový projekt Institut trhu práce realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spolu s dalšími partnery, kterými jsou Hospodářská komora ČR, Národní vzdělávací fond a úřady práce v pěti krajích České republiky. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění, rozšíření a modernizace služeb zaměstnanosti. 

Institut trhu práce při Hospodářské komoře České republiky v Pelhřimově uspořádal v úterý 13. listopadu seminář zaměřený na „Zaměstnávání pracovníků v rámci členských států EU/EHP a Švýcarska“. 

Velmi pěknou přednášku pro účastníky z 9 organizací zajistil lektor mgr. David Chlupáček, EURES poradce, z úřadu práce v Jihlavě. 

Účastníky seznámil s tím, že mezi členskými zeměmi je vytvořena síť Evropských služeb zaměstnanosti – EURES (EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES), která poskytuje služby zaměstnavatelům i zájemcům o práci. Prezentoval síť EURES a možnosti, jak české firmy tyto služby mohou využívat. Vyslechl zkušenosti zástupců organizací z této oblasti a v návaznosti na to se snažil zjistit, jaké efektivní služby organizace potřebují právě v případech, kdy chtějí zaměstnávat pracovníky z evropských zemí, seznámil je s možností inzerce pracovních nabídek, vyhledáváním a výběrem pracovníků. Na závěr se rozproudila bohatá diskuze, kde bylo zodpovězeno množství dotazů. 

Na řadu dotazů odpověděli i zástupci Institutu trhu práce při úřadu práce v Pelhřimově, kteří se semináře rovněž zúčastnili. 

Ze semináře si všichni účastníci odnesli prezentaci EURES na DVD a obdrželi řadu informačních letáků.

 

Zdroj: Hospodářská komora ČR, pracoviště ITP, Pelhřimov

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/