E-learningová podpora pro zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí úspěšně funguje už půl roku

30.05.2007

Již od prosince provozuje MMR nový vzdělávací nástroj s názvem „E-learning pro zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon“. V této aplikaci přístupné na stránkách www.portal-vz.cz mohou všichni zadavatelé veřejných zakázek nalézt metodický návod pro zadání veřejné zakázky či uzavření koncesní smlouvy. Za necelý půlrok fungování se program setkal s velmi kladnými ohlasy, program ke dnešnímu dni zaregistroval 25 tisíc návštěv.

Již od prosince provozuje MMR nový vzdělávací nástroj s názvem „E-learning pro zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon“. V této aplikaci přístupné na stránkách www.portal-vz.cz mohou všichni zadavatelé veřejných zakázek nalézt metodický návod pro zadání veřejné zakázky či uzavření koncesní smlouvy. Za necelý půlrok fungování se program setkal s velmi kladnými ohlasy, program ke dnešnímu dni zaregistroval 25 tisíc návštěv.

Jako národní gestor zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona je ministerstvo pro místní rozvoj zodpovědné za zapracování směrnic Evropské unie do příslušné národní legislativy, za implementaci zákona a také za vzdělávání v této oblasti. To znamená mimo jiné i zaškolení asi dvaceti tisíc zadavatelů veřejných zakázek z řad orgánů státní správy, krajských a obecních úřadů a dalších. Právě zmíněná e-learningová aplikace toto zaškolování urychluje a zefektivňuje.

Cílem ministerstva je, aby tento elektronický vzdělávací program sloužil uživatelům jako metodický návod postupu zadání veřejné zakázky či uzavření koncesní smlouvy od specifikace zadavatele, určení požadovaného díla nebo služby, přes jednotlivé kroky celého zadávacího či koncesního řízení včetně uveřejňování, po dohled nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona. Přestože tento vzdělávací program vznikl především jako pomůcka pro úředníky územních samosprávných celků jakožto zadavatele, není určen pouze veřejným a dotovaným zadavatelům. Vzdělávací program je zpracován natolik komplexně, že z něj mohou čerpat také sektoroví zadavatelé, dodavatelé a subdodavatelé a zároveň konzultanti a poradci pro veřejné zakázky a koncesní smlouvy.

Systém obsahuje aplikace, které slouží jako názorné pomůcky při studiu zadávacích řízení a uživatel může projít všemi procedurami jednotlivých druhů řízení. Novým prvkem v e-learningových programech v českém prostředí je interaktivní simulace reálného zadávacího řízení prováděná na takzvaném dynamickém demonstrátoru otevřeného řízení. Demonstrátor reaguje na veličiny, které uživatel do systému vkládá a uživatel má tak jedinečnou možnost si nanečisto reálně vyzkoušet průběh otevřeného zadávacího řízení formou elektronického zadání veřejné zakázky. K ověření znalostí nabytých v rámci programu mohou uživatelé vyplnit závěrečné testy. Za první čtvrtletí letošního roku systém evidoval již 3000 lidí, kteří test úspěšně složili.

Studijní program uvádí řadu aktivních užitečných adres a odkazů, jak na národní úrovni, tak na úrovni Evropské unie. Odkazy na národní právní předpisy jsou provázány přímo do sbírky zákonů.

Aplikace „E-learning pro zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon“ byla vytvořena ve spolupráci se sdružením dodavatelů E-learning Partners. Vstup do e-learningového systému je zajištěn přes Portál o veřejných zakázkách a koncesích na adrese www.portal-vz.cz. Pro všechny uživatele jsou vstup do systému a používání aplikace bezplatné.

Studijní program „E-learning pro zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon“ je živý systém, který je možné aktualizovat a na základě námětů uživatelů dále rozvíjet.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
Převzato z portálu BusinessInfo –
www.businessinfo.cz

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/