Dvě české firmy uspěly v mezinárodní soutěži „Quality Innovation of the Year“

26.01.2015

Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) a zlínská společnost Biouhel CZ Zlín; s.r.o. získaly velmi prestižní ocenění od Evropské organizace pro kvalitu (European Organization for Quality), která je každoročně od roku 2007 pořádána pod záštitou finského prezidenta. Tento rok se předání cen za rok 2014 konalo 19. ledna v Budapešti v hotelu Gellért (v roce 2013 se předání cen konalo ve Stockholmu). Původně se konala jako národní soutěž, avšak postupem času se z ní stala prestižní mezinárodní soutěž, i s ohledem na skutečnost, že Finsko patří mezi špičky v oblasti inovací. Hlavním organizátorem je Finská společnost pro kvalitu (Finnish Quality Association). V každé účastnické zemi soutěž organizuje zprostředkovatel, kterým je zpravidla organizace podporující kvalitu či inovace                (v Česku je to Česká společnost pro jakost). Kromě Finska obdržely ocenění rovněž společnosti ze Švédska, Estonska, Izraele, Kazachstánu, Lotyšska a Maďarska. Ocenění se udělují ve 4 kategoriích a kandidáty volí mezinárodní expertní porota, kterou vede Fin Hannele Pohjola, dlouhodobý ředitel divize inovací Konfederace finských průmyslových svazů. Porota hodnotí originalitu, přínos a kvalitu nových projektů. V tomto roce rozhodovala porota celkem mezi 118 společnostmi, které se do soutěže přihlásily. Hlavní cenu tzv. „Innovation of innovations“ získala izraelská společnost Voiceltt za software umožňující osobám s vadou sluchu hovořit tak, aby jim bylo rozumněno.  Plzeňský dopravní podnik zvítězil v kategorii „Veřejná správa a neziskové organizace“. Podnik nabízí jako jediný ve střední Evropě dobíjení jízdného v 90 speciálních bankomatech, které nabití umožňují na celém území Plzeňského kraje. V těchto bankomatech si ji může nabít kdokoliv zcela zdarma, nehledě na to, u jaké banky má účet. Veškeré poplatky navíc platí bance dopravní podnik. Cestující potřebuje pouze platební kartu a tzv. „Plzeňskou kartu“, která již v roce 2004 plně nahradila papírovou legitimaci. Kartu v roce 2012 ocenila                 i společnosti MasterCard, která ji označila za nejlepší kartu v české veřejné dopravě. Novou službu využívá ve městě čtyřicet procent zákazníků . Zlínská společnost Biouhel CZ s.r.o. (mimochodem vítěz soutěže Česká inovace roku 2013) zvítězila v kategorii „Mikro-podniky, potenciální inovace“ za karbonizaci biologicky rozložitelných materiálů s využitím odpadního tepla. Biouhel je biomasa zuhelnatěná za účelem aplikace do půd. Podnik bezodpadově a bezeemisně zpracovává problematické biodpady tak, aby mohly být uplatněny v zemědělství a průmyslu. Ocenění, které získaly obě české společnosti je nutno chápat jako velmi cenné, neboť uspěly ve velmi silné konkurenci vyspělých zemí, z nichž některé jako Finsko a Izrael patří ke světové špičce v oblasti nejen inovací, ale i vědy a techniky. Slavnostního vyhlášení vítězů a předání cen oběma českým firmám ve slavném budapešťském hotelu Gellért se za ZÚ ČR zúčastnil obchodní a ekonomický rada Vladimír Randáček, který firmám poblahopřál k velkému úspěchu v této prestižní mezinárodní soutěži a ocenil jejich projekty. Příloha: Seznam všech oceněných projektů  Vypracoval: Ing. Vladimír Randáček 

Související soubory