Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje přispěje na „psaní“ inovačních voucherů

27.04.2017

Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. na svých webových stránkách zveřejnilo zprávu, že výzkumné organizace, školy, města a obce a další veřejné subjekty mohou od začátku dubna žádat o dotaci z programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje.

Program podpoří částkou až 300 tisíc korun přípravu a zpracování projektů, které budou naplňovat cíle a opatření tzv. Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, příp. krajské přílohy k národní RIS3 strategii. Jde obecně o projekty z oblasti inovací, transferu technologií či spolupráce firem a výzkumných organizací.
Asistenční vouchery Ústeckého kraje tedy zaplatí výzkumným organizacím, municipalitám a dalším veřejným subjektům přípravu a zpracování projektu, a to ať už projekt podají jako žádost do jiného dotačního programu na národní či evropské úrovni, anebo jej začnou realizovat sami vlastními prostředky. Dotace je určena na neinvestiční výdaje a činí až 85 % způsobilých výdajů.
Žádosti  lze podávat od 1. dubna až do 31. srpna 2017.

  

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/