Doprava se „rozjela“ nejvíce za posledních sedm let

15.02.2008

Sezónně očištěné tržby v dopravě a spojích vzrostly v posledním loňském kvartále mezičtvrtletně reálně o 0,1 procenta, meziročně se zvýšily o 4,1 procenta. Stejný meziročné růst zaznamenaly i neočištěné tržby, přičemž v dopravě vzrostly o 3,6 procenta a ve spojích o 5,1 procenta. Na přírůstku se z více než 58 procent podílely vedlejší a pomocné činnosti v dopravě a téměř třetinou telekomunikace. Uvedl to Český statistický úřad.

 

Sezónně očištěné tržby v dopravě a spojích vzrostly v posledním loňském kvartále mezičtvrtletně reálně o 0,1 procenta, meziročně se zvýšily o 4,1 procenta. Stejný meziročné růst zaznamenaly i neočištěné tržby, přičemž v dopravě vzrostly o 3,6 procenta a ve spojích o 5,1 procenta. Na přírůstku se z více než 58 procent podílely vedlejší a pomocné činnosti v dopravě a téměř třetinou telekomunikace. Uvedl to Český statistický úřad.Silniční doprava, která má na celkových tržbách nejvýznamnější podíl, vzrostla ve čtvrtém čtvrtletí o 2,8 procenta, což bylo o 1,8 procentního bodu méně, než v průměru za předchozí čtyři čtvrtletí. Tržby v letecké dopravě sice také rostly, ale 2,4 procenta byl nejnižší výsledek od čtvrtého kvartálu 2006. Naopak tržby vnitrozemské vodní dopravy stouply o 15,9 procenta. Jediným dopravním oborem, který zaznamenal meziroční pokles, a to o 4,8 procenta, byla železnice. Důvodem byl hlavně pokles nákladní dopravy.„Zvyšování významu České republiky jako proexportně orientované a navíc tranzitní země se promítá do vývoje tržeb vedlejších a pomocných činností v dopravě, které vzrostly o 8,6 procenta. Nicméně postupné zpomalování dynamiky růstu dopravy celkem, které může souviset i s vývojem zahraničního obchodu, se promítlo i do snížení růstu tržeb vedlejších a pomocných činností. Ten ve čtvrtém čtvrtletí zaostal témě o deset procentních bodů za průměrem předchozích čtyř čtvrtletí,“ uvedli statistici. Do vedlejších a pomocných činností v dopravě patří také cestovní kanceláře a agentury, kde v hodnoceném období tržby stouply o 4,5 procenta.V odvětví spojů klesly sezónně očištěné tržby mezičtvrtletně reálně o 0,2 procenta. Tržby v telekomunikacích se v posledním kvartále loňského roku zvýšil o 4,6 procenta, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v průměru za předchozí čtyři čtvrtletí. Nejvíce rostly tržby podniků s dvaceti až 49 zaměstnanci. Nejvýznamnější vliv na celkový přírůstek však měly velké firmy se sto a více zaměstnanci. „na růst započatý již v prvním čtvrtletí roku 2006 navázaly zejména díky subjektům konkurujícím státní poště poštovní a kurýrní činnosti (+8,9 procenta).Celoročně vzrostly tržby v dopravě spojích reálně o sedm procent, což bylo nejvíce za posledních šest let. Tržby v dopravě se zvýšily o 7,9 procenta, což bylo nejvíce za posledních sedm let. Meziroční pokles zaznamenal jediný dopravní obor, a to potrubní doprava. V železniční dopravě vzrostly tržby o 1,3 procenta, v silniční o 4,2 procenta, v letecké o 8,2 procenta, ve vnitrozemské vodní o 3,4 procenta. K celkovému růstu dopravy nejvíce přispěly vedlejší a pomocné činnosti, které v průměru vykázaly meziroční růst o 14,3 procenta, což je vůbec nejvíce od počátku zjišťování v roce 1997.Tržby ve spojích rostly vloni v průměru o 5,2 procenta. V telekomunikacích (na celkových tržbách tohoto odvětví se podílely více než 85 procenty) se zvýšily o 4,9 procenta, což je ve srovnání s rokem 2006 o dva procentní body více. Poštovní služby zaznamenaly vloni vůbec nejvyšší růst od roku 1997 (+ 8,5 procenta).