Den s podnikovým managementem ve SLEZSKÝCH STAVBÁCH OPAVA s.r.o.

10.12.2007

Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v technických profesích vede k úzké spolupráci podnikatelů a škol v regionech. Jednou z úspěšných akcí, kterou připravili pracovníci Hospodářské komory České republiky v Opavě, byl „Den s podnikovým managementem“ ve společnosti SLEZSKÉ STAVBY OPAVA.

Tato akce je součástí dalších aktivit realizovaných v rámci kariérního poradenství, pilotním  systémovým projektem Institut trhu práce (ITP). Tento projekt realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spolu s dalšími partnery-Hospodářskou komorou ČR, Národním vzdělávacím fondem a úřady práce v pěti krajích České republiky. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění, rozšíření a modernizace služeb zaměstnanosti. Setkání se zúčastnila vedoucí Odboru školství Statutárního města Opavy PaedDr. Jaroslava Gebauerová, dalšími diskutujícími byli zástupce svazu podnikatelů ve stavebnictví pan Ing. Alfred Gillar a ředitelé šesti opavských základních škol (ZŠ Šrámkova, ZŠ Chuchelná, ZŠ Englišova, ZŠ Ochranova, ZŠ Velké Hoštice, ZŠ Hradec nad Moravicí).  Ing. Jan Urbiš, ředitel SLEZSKÝCH STAVEB OPAVA, prezentoval činnost společnosti a podmínky pro zaměstnance. Informoval účastníky setkání také o současné situaci ve stavebnictví zejména v oblasti nedostatku lidí ve stavebnictví obecně. Účastníci setkání diskutovali přínos spolupráce firem a základních škol v okrese. Přikladem je úspěšná akce – projektový „Den profesí“, který proběhl na Základní škole Otická, Opava. Pozornost diskutující věnovali možnostem výuky pracovních činností na základních školách. Hovořili také o oslovování rodičů žáků devátých tříd na třídních schůzkách i na dalších setkáních. Součástí setkání byla prohlídka dvou staveb, které společnost realizuje – rozestavěné haly Modelu Obaly, a.s. na Těšínské ulici a rekonstrukce hotelu Iberia na Pekařské ulici.  „Den s podnikovým managementem“ proběhl podle plánu a splnil svůj účel, tj. kontaktovat a seznámit ředitele škol s podnikateli a zaměstnavateli v regionu, a tím nastavit základ pro další spolupráci. Předpokládáme, že budeme schopni „Den s podnikovým managementem“ dále opakovat v jiných společnostech.“ Uzavírá Michaela Hozáková, vedoucí pracoviště ITP v Opavě. 
 
  Zdroj: Hospodářská komora České republiky, pracoviště Institutu trhu práce, Opava

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/