D&B: Počet konkurzů v České republice stoupá

16.06.2008

Největší nebezpečí prohlášení konkurzu zažívali vloni stejně jako předloni podnikatelé v odvětví těžba nerostných surovin. Naopak nejbezpečnějšími odvětvími zůstávají už druhým rokem zdravotnictví, sociální péče, veterinární péče a vzdělávání. Uvádí to ve své zprávě o počtech konkurzů v Česku společnost Dun & Bradstreet.

„Vloni bylo v tuzemsku prohlášeno celkem minimálně 3 098 konkurzních řízení. Jedná se jak o konkurzy prohlášené, tak o konkurzy zrušené kvůli nedostatku majetku. Dle statistiky z databáze D&B vyplývá, že v domácí ekonomice mají prohlášené konkurzy stoupající tendenci. Oproti roku 2005 jejich počet stoupl o osmnáct procent, meziroční nárůst je devět procent,“ uvádí zpráva Dun & Bradstreet. Počet konkurzů v České republice v letech 2005 až 2007

Odvětví podnikání v ČR Počet konkurzů v r. 2005 Počet konkurzů v r. 2006 Počet konkurzů v r. 2007
Zdravotnictví a sociální péče; veterinární činnosti 0,030% 0,017% 0,023%
Vzdělávání 0,024% 0,024% 0,029%
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 0,042% 0,035% 0,031%
Finanční zprostředkování 0,057% 0,067% 0,050%
Zemědělství, myslivost, lesnictví 0,078% 0,081% 0,067%
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 0,229% 0,460% 0,075%
Stavebnictví 0,097% 0,112% 0,119%
Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podn. činnosti 0,090% 0,115% 0,132%
CELKEM KONKURZŮ 0,115% 0,136% 0,148%
Ubytování a stravování 0,118% 0,140% 0,168%
Zpracovatelský průmysl 0,162% 0,172% 0,191%
Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 0,155% 0,195% 0,212%
Doprava, skladování a spoje 0,183% 0,202% 0,230%
Těžba nerostných surovin 0,173% 0,891% 0,704%

 Pramen: Dun & Bradstreet