COVID – Nájemné: Stát uhradí polovinu nájmu za provozovnu. Podmínkou bude, aby pronajímatel poskytl 30% slevu z nájemného

05.05.2020 Tiskové oddělení

Vláda včera schválila záměr Ministerstva průmyslu a obchodu přispět formou dotačního programu podnikatelům, na které dopadla restriktivní preventivní opatření vlády, na úhradu nájmů za provozovny.

Dotační program COVID – Nájemné počítá s tím, že by stát formou dotace uhradil nájemcům polovinu z jejich celkového nájemného za období duben až červen 2020. Výše podpory by byla omezena v souladu s platnými evropskými regulemi na maximálně 20 milionů korun.

Podmínkou je, že nájemce dodá potvrzení od pronajímatele formou dodatku nájemní smlouvy, že nájemci poskytl slevu ve výši 30 % z výše nájmu. Samotný nájemce by tedy hradil jen dvacet procent ze svého nájemného.

Konkrétní parametry této podpory podnikatelů resort zatím nesdělil. Sledujte proto web www.komora.cz.

AKTUALIZACE COVID – Nájemné 19.5.20220:

Dne 18. května 2020 vláda schválila uvolnit 5 miliard korun z vládní rozpočtové rezervy na financování programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 COVID – NÁJEMNÉ a vzala na vědomí jeho vyhlášení a parametry.

Program má poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy, kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, a tím snížena schopnost tvořit zisk a platit nájemné. Takto postižení podnikatelé budou moci požádat o podporu až do výše 10 milionů korun. Podmínkou je, že pronajímatel sleví 30 procent z ceny nájmu za duben až červen a 20 procent z nájmu uhradí sám provozovatel.

Připojujeme usnesení vlády k programu COVID – Nájemné:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. května 2020 č. 550 k Programu COVID – NÁJEMNÉ

Vláda

  1. bere na vědomí Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 COVID – NÁJEMNÉ (dále jen „Program), obsažený v části III materiálu čj. 498/20, který je realizován na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  2. schvaluje uvolnění částky až do výše 5 mld. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva do kapitoly – Ministerstvo průmyslu a obchodu na financování Programu;
  • ukládá
  1. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy
  2. realizovat Program,
  3. předložit místopředsedkyni vlády a ministryni financí žádost o rozpočtové opatření podle bodu II tohoto usnesení,
  4. místopředsedkyni vlády a ministryni financí provést na základě žádosti podle bodu III/1b tohoto usnesení rozpočtové opatření;
  5. zmocňuje místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ke změnám podmínek a výše podpory Programu.

Provedou:

místopředsedkyně vlády a ministryně financí, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy