Český svaz pivovarů a sladoven: Dopady nouzového stavu na hospody, restaurace a pivovary, stav

06.04.2020 Tiskové oddělení

Hospody, restaurace, pivovary a minipivovary po dvou týdnech platnosti mimořádných opatření, které uzavřely restaurační zařízení, sčítají škody a s obavami očekávají další vývoj. Středním a velkým pivovarům klesl odbyt v průměru o 40%, minipivovary a menší pivovary závislé na prodeji čepovaného piva pak ztrácejí 80% i více. 90% hospod a restaurací je mimo provoz, zbývající se snaží udržet alespoň částečně provoz prodejem přes ulici. Pivovary všech velikostí pak řeší, co s už vyrobenými stovkami milionů čepovaných piv, aby se nemusely vylévat.

Pivovary

Malým, středním i velkým pivovarům, kterých je v Česku přibližně 50, klesly prodeje piva v průměru o 40 %, a to zejména kvůli uzavřeným restauracím a hospodám, ale také vlivem nižšího exportu. Některé větší pivovary hlásí mírný nárůst prodeje u piva v lahvích a plechovkách, ten ale nemůže nahradit výpadek čepovaného piva. U menších pivovarů, které jsou více závislé na čepovaném pivu, klesla výroba o 50 a více procent.

Všechny pivovary pak řeší co se sudovým pivem, které už je vyrobené, případně je ve výrobním procesu a kvůli uzavřeným restauracím ho není kde prodávat. Celkově se jedná o 250-300 milionů velkých piv, prakticky celou čtvrtletní produkci čepovaného piva pro český trh.

Minipivovary

Ještě dramatičtější situace je u minipivovarů a restauračních pivovarů, kterých je v Česku na 500 a které prakticky přes noc přišly o většinu svého odbytu. Pokles výroby v tomto segmentu tak je mezi 80-85 %, řada minipivovarů bojuje o přežití a je nucena propouštět své zaměstnance. Některé minipivovary se snaží prodávat alespoň částečně přes internet a u výdejních okének ve svých provozech.

V závislosti na tom, jak dlouho budou současná opatření trvat, může svůj provoz úplně ukončit až čtvrtina minipivovarů. Velkým problémem je i zde už vyrobené pivo – jen 170 minipivovarů registrovaných na webu iniciativy zachranpivo.cz potřebuje ke konci března doprodat 6 milionů piv!

Hospody a restaurace

Hospody a restaurace, kterých je v Česku více než 30 000, jsou ve stejně složité situaci jako minipivovary. Většina z nich musela v polovině března zavřít, přičemž dramatický úbytek hostů a padající tržby odstartovaly už na začátku března. Některé provozovny udržují alespoň rozvoj jídel nebo prodej přes ulici, ale většina hospod se ocitla úplně bez příjmů a jsou nuceni propouštět.

Iniciativy sektoru

Pivovary, minipivovary i samotné restaurace představily v uplynulých dnech několik iniciativ, jejichž cílem je podpořit těžce strádající sektor a pomoci provozovatelům přežít několik nejbližších týdnů do doby, než budou moci znovu otevřít. Mezi tyto iniciativy patří:

 • Zachraň hospodu! (zachranhospodu.cz) – společný projekt Českého svazu pivovarů a sladoven a dalších partnerů. Cílem je propojit hospody a restaurace s jejich zákazníky a umožnit lidem přispět provozům v komplikované situaci zakoupením voucheru na budoucí konzumaci.
 • Zachraň pivo (www.zachranpivo.cz) – iniciativa pomáhající 169 zapojeným minipivovarům doprodat 6 milionů už vyrobených piv, které by se jinak musely vylít.
 • Výzva restauratérů Vládě ČR – nově vzniklá asociace restauratérů APRON (www.asociace-apron.cz) poslala otevřený dopis vládě, ve které ji žádá, aby vedle už schválených opatření na podporu firem a podnikatelů, schválila přímou finanční pomoc pro hospody a restaurace, a zabrání tak hromadnému ukončování činnosti.

Požadavky sektoru na Vládu ČR

Český svaz pivovarů a sladoven podporuje mimořádná opatření vlády, jejichž cílem je minimalizovat šíření nemoci COVID-19, včetně uzavření gastronomických zařízení. Současně ale apeluje na vládu, aby bez prodlení začala řešit kritickou situaci hospod, restaurací a pivovarů, z nichž řada v těchto dnech bojují o své přežití.

Vítáme už schválená opatření, která mohou pomoci dopady současné situace zmírnit:

 • Kompenzace náhrad mzdy vyplácených zaměstnancům na překážkách, včetně překážky v důsledku sníženého odbytu (tzv. „kurzarbeit“)
 • Bezúročné půjčky s odkladem splátek pro zasažené firmy i OSVČ
 • Pozastavení elektronické evidence tržeb na tři měsíce
 • Zrušení měsíčních záloh pojistného na zdravotní i sociální pojištění pro OSVČ a mimořádná kompenzace výpadků v příjmech ve výši až 25 000 Kč pro podnikatele zasažené současnou situací (týká se menší části hospod, které jsou provozované v režimu OSVČ)

Současně je ale zřejmé, že pro hospody, restaurace a pivovary, které budou zavřené minimálně dva měsíce, a další měsíce budou čelit snížené poptávce, jsou tato opatření nedostačující. Žádáme proto Vládu ČR, aby zvážila další opatření, která pomohou provozovatelům překonat toto složité období a znovu otevřít své provozovny.

Navrhovaná opatření:

 • Odpuštění spotřební daně z čepovaného piva, které bude muset být v důsledku nouzového stavu zlikvidováno.
 • Přímá náhrada škod způsobená vyhlášením stavu nouze restauračním zařízením a pivovarům týkající se likvidace zásob piva, potravin a dalších škod.
 • Přímá finanční pomoc restauracím, hospodám a minipivovarům, která zabrání hromadnému ukončování jejich činnosti.
 • Dotace na podporu opětovného rozjezdu hospod a restaurací, zejména na menších městech a vesnicích, například ve formě finanční podpory kulturních a společenských akcí v těchto zařízeních.
 • Apel na obce i soukromé pronajímatele, aby umožnili odložit, případně (částečné) odpustit nájemné provozovnám, které museli kvůli mimořádným opatřením přerušit svou činnost.
/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/