Česká strojírenská společnost – sekce Tribotechnika – organizuje ve dnech 15. – 17. října 2007 mezinárodní konferenci Tribotechnika v teorii a praxi

03.08.2007

Česká strojírenská společnost – sekce Tribotechnika – organizuje ve dnech 15. – 17. října 2007 mezinárodní konferenci nazvanou Tribotechnika v teorii a praxi. Tato konference je určena pro všechny, kdo vědí, že využitím mazání lze dosáhnout významných úspor nákladů ve výrobě a údržbě.

Česká strojírenská společnost – sekce Tribotechnika – organizuje ve dnech 15. – 17. října 2007 mezinárodní konferenci nazvanou Tribotechnika v teorii a praxi.

Tato konference je určena

  • pro všechny, kdo vědí, že využitím mazání lze dosáhnout významných úspor nákladů ve výrobě a údržbě
  • pro pracovníky výroby a údržby, tribotechniky, technology, pracovníky technického rozvoje a laboratoří, konstruktéry ze všech průmyslových odvětví výroby, energetiky, dopravy i zemědělství, odborné pracovníky středních a vysokých škol se strojírenským profilem
  • konference bude přínosem i pro nové pracovníky olejářských společností a prodejců maziv, jejichž dobré znalosti tribotechniky jsou předpokladem kvalitních služeb a tím i seriozních obchodních úspěchů

Více na www.tribotechnika.cz/Conference2007.