Česká republika čerpá prostředky z Programu Iniciativy Společenství EQUAL bezpečně

15.06.2007

České republice se daří bezpečně čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL). Vyplývá to ze závěrečné zprávy auditu Evropské komise, kterou nyní obdržel řídící orgán CIP EQUAL, tedy MPSV, odbor řízení pomoci z ESF. Audit proběhl ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku a byl zaměřen na prověření řídících a kontrolních systémů CIP EQUAL. Auditorský tým proto přidělil za řízení CIP EQUAL v ČR nejvyšší možnou známku, tedy nejvyšší míru záruky.

České republice se daří bezpečně čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL). Vyplývá to ze závěrečné zprávy auditu Evropské komise, kterou nyní obdržel řídící orgán CIP EQUAL, tedy MPSV, odbor řízení pomoci z ESF. Audit proběhl ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku a byl zaměřen na prověření řídících a kontrolních systémů CIP EQUAL. Auditorský tým proto přidělil za řízení CIP EQUAL v ČR nejvyšší možnou známku, tedy nejvyšší míru záruky.  Právě pozitivní výsledky auditu vyzdvihla vrchní ředitelka sekce pro oblast Evropské unie a mezinárodních vztahů Ing. Blanka Elfmarková na 7. zasedání Monitorovacího výboru Programu Iniciativy Společenství EQUAL (MV CIP EQUAL), které se uskutečnilo v Praze dne 12. června 2007. Jednání se zúčastnil i zástupce Evropské komise Ramon Puig de la Bellacasa, který rovněž uvedl, že řídící orgán CIP EQUAL v ČR dosáhl mimořádného úspěchu. Jak dále informovala PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF MPSV, dle vyjádření samotných auditorů se přitom tato nejvyšší známka poskytuje členským státům, resp. řídícím orgánům spíše výjimečně. Ředitelka Šolcová dále uvedla: „I když se kvůli bedlivému sledování a kontrolování projektů může jevit, že čerpáme pomaleji, my to vnímáme tím způsobem, že na rozdíl od některých členských států, u kterých byl při auditech zjištěny problémy a musely následně prostředky vracet, my věříme, že kvalitním nastavením systémů všechny peníze, které vyčerpáme, také v České republice zůstanou“. Auditoři se přiklonili k nejvyššímu hodnocení nejen na základě toho, že ověřili kvalitu a spolehlivost   řídících a kontrolních systémů a jejich fungování, ale ocenili také aktivní přístup řídícího orgánu CIP EQUAL k dalšímu možnému zjednodušování a urychlování jednotlivých procesů administrace.  Členové MV CIP EQUAL na svém jednání dále schválili Roční implementační zprávu za rok 2006, která bude do konce června předložena Evropské komisi a následně uveřejněna na oficiálních stránkách CIP EQUAL v ČR (www.equalcr.cz).  Účastníci jednání byli dále informováni o aktuálním stavu výběru projektů z dodatečné výzvy  na Akci 3 CIP EQUAL, která byla vyhlášena 28. února 2007. Ve výzvě bylo řádně v termínu do 30. března předloženo celkem 41 žádostí o finanční prostředky, které v této chvíli již prošly hodnotícím procesem. Členové MV CIP EQUAL byli rovněž seznámeni s aktuálními informacemi o stavu implementace CIP EQUAL a rovněž o stavu přípravy nového Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, v jehož rámci budou mimo jiné uplatňovány principy Iniciativy Společenství EQUAL. Od roku 2004 Česká republika v rámci programu CIP EQUAL čerpala z evropského sociálního fondu celkem 278,2 milionů korun. 
Jiří Sezemskývedoucí oddělení styků s veřejnostíMinisterstvo práce a sociálních věcí
www.mpsv.cz, https://noviny.mpsv.cz

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/