Cech mechanických zámkových systémů ČR občanům: Využijte služby nouzového otvírání a zabezpečení majetku našimi členy

17.03.2020

V reakci na opatření přijatá vládou ČR a vyhlášení nouzového stavu, Cech mechanických zámkových systémů ČR, z. s., vydává následující informace a doporučení pro občany:

Klíčové služby, nouzové otvírací služby a služby montáže / opravy / výměny mechanických zábranných prostředků – jsou vyjmuty z opatření vlády. Jedná se o činnost a provozovny související nebo napojené na stavebnictví, a o služby pro domácnosti.

Jsme si vědomi, že v této době může zvýšená nervozita, roztržitost a psychický stav občanů, zejména u seniorů, přispět ke vzniku nestandardních situací, jako jsou typicky zabouchnuté dveře, zalomené klíče, zablokované mechanismy přístupového systému do budovy / domu / bytu…

Občanům, kteří si zabouchnou dveře nebo zejména v situacích, kdy hrozí nebezpečí z prodlení – jsou členové CMZS připraveni pomoci. Stejně tak v situacích, kdy je nezbytné poskytnutí opravy / výměny / montáže mechanických (mechatronických a kombinovaných elektronických) zábranných prostředků a systémů – jsou naši členové, po předchozí telefonické domluvě se zákazníkem, připraveni tyto služby u zákazníka provést.

Seznam našich členů občané naleznou na stránkách www.cmzs.cz

Velmi zásadní a nezbytné, při provádění uvedených služeb u zákazníka, je dodržování základních hygienických pravidel (používání ochranných pracovních pomůcek, hygienická opatření v provozovnách apod.). Stejně tak, jako vlastní ochrana zákazníků viz nařízení vlády a následná doporučení. Omezíte tak případné šíření nemoci a ochráníte zdraví sebe a svých blízkých.

Přejeme všem občanům trpělivost, pevné zdraví a zodpovědné chování vůči všem spoluobčanům.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/