BEZPLATNÉ ODESÍLÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ PLACENÝCH POŠTOVNÍCH DATOVÝCH ZPRÁV

25.03.2020

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo vnitra umožní všem držitelům datových schránek BEZPLATNÉ odesílání a přijímání placených poštovních datových zpráv (dříve komerčních datových zpráv) prostřednictvím funkce KREDIT, tedy bez nutnosti uzavírat jakoukoli smlouvu s Českou poštou a zadávání údajů z platební karty. Toto opatření bylo přijato pro zvýšení ochrany podnikatelů a jejich zaměstnanců, kterým tímto odpadne nutnost navštívit pobočku České pošty, pokud budou chtít odeslat jakoukoli písemnou zásilku subjektu, který má zřízenu datovou schránku. Bezplatné odesílání komerčních zpráv by mělo být možné již v průběhu úterý 24. března 2020, systém je však vzhledem ke svému rozsahu zprovozňován postupně. Předpokládá se, že tuto funkci by měli mít všichni uživatelé datových schránek zpřístupněnu do středy 25. března 2020.

Poštovní datové zprávy efektivně nahrazují doporučené zásilky i zásilky určené do vlastních rukou adresáta. Odeslání listiny datovou zprávou má stejné právní dopady jako odeslání písemnosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. K tomu je též ale potřeba přidat upozornění – pokud byste byli adresáty písemnosti odeslané datovou zprávou, nelze efektivně uplatnit argument vadného doručení. Systém datových schránek zjednodušuje průkaznost doručení a poskytuje úřední potvrzení o doručení.

Poštovní datová zpráva se bude odesílat stejným způsobem jako datová zpráva obyčejná s tím, že službu bude nutné aktivovat v uživatelském rozhraní datové schránky. Postup, jak příjem a odesílání datových zpráv aktivujete, naleznete zde: https://www.datoveschranky.info/aditivni-sluzby/postovni-datova-zprava

V případě dotazu k této problematice se obraťte na Mgr. Adama Felixe, LL.M.

Tým advokátní kanceláře Felix a spol. je Vám plně k dispozici.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/