Běžný prostředek v konkurenčním boji? Vydírání…

04.12.2007

Hospodářská komora provedla v uplynulých dnech dotazníkové šetření mezi více než čtyřmi sty firmami na téma vydírání. Výsledky ankety byly značně překvapivé. Téměř čtvrtina firem má s vydíráním osobní zkušenost, další třetina oslovených uvedla, že zná případy vydírání ze svého okolí a jen zbývající část, tedy menší polovina firem, se s tímto nešvarem nikdy nesetkala. Vydírání se jako způsob vyjednávání vyskytuje nejčastěji v obchodě, v tomto sektoru uvádí osobní zkušenost třicet procent oslovených podnikatelů. Z odpovědí vyplývá, že vydírání je reálný fenomén, s nímž se firmy potýkají a jsou nuceny jej řešit. Podnikatelé si stěžovali na úroveň podnikatelského prostředí, na morálku ve všech vrstvách společnosti, na problémové bezpečnostní struktury. Podle jejich odpovědí by v této oblasti pomohlo kladné působení vzorů, změna společenské morálky, zjednodušení a vymahatelnost práva, podpora obrany v legislativě.

Hospodářská komora provedla v uplynulých dnech dotazníkové šetření mezi více než čtyřmi sty firmami na téma vydírání. Výsledky ankety byly značně překvapivé. Téměř čtvrtina firem má s vydíráním osobní zkušenost, další třetina oslovených uvedla, že zná případy vydírání ze svého okolí a jen zbývající část, tedy menší polovina firem, se s tímto nešvarem nikdy nesetkala. Vydírání se jako způsob vyjednávání vyskytuje nejčastěji v obchodě, v tomto sektoru uvádí osobní zkušenost třicet procent oslovených podnikatelů.

Z odpovědí vyplývá, že vydírání je reálný fenomén, s nímž se firmy potýkají a jsou nuceny jej řešit. Podnikatelé si stěžovali na úroveň podnikatelského prostředí, na morálku ve všech vrstvách společnosti, na problémové bezpečnostní struktury. Podle jejich odpovědí by v této oblasti pomohlo kladné působení vzorů, změna společenské morálky, zjednodušení a vymahatelnost práva, podpora obrany v legislativě.

“Nejzávažnějším zjištěním je fakt, že čtvrtina firem vnímá vydírání jako běžnou součást konkurenčního prostředí. Nadpoloviční většina (55%) respondentů přitom vydírání označila za výrazný problém. Tato čísla detekují závažnost problému, který je v naší společnosti bohužel zakořeněn a v podnikání slouží k zastrašování konkurence. Velmi závažný je fakt, že 15% firem označilo jako původce vydírání politický nátlak,“ říká k výsledkům ankety prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek.

Odpověď na dotaz: „Jak se lze vydírání bránit?“ dávali někteří respondenti přímo do souvislosti se státní sférou: „Vydírání se lze bránit tím, že se nebudete účastnit výběrových řízení zadávaných státní správou“; „Záleží na původu vydírání, je-li ze státní sféry, nemáte šanci.“; „Vydírání se lze bránit obtížně, především s ohledem na problémové bezpečnostní struktury.“; „Obrana je velmi obtížná. U běžného vydírání to není problém pro velké společnosti, u vydírání nepřímého (s použitím legálních prostředků) je obtížné vydírání prokázat.“

Respondenti také doporučovali obrátit se na policii, nepodléhat emocím a zachovat si klidnou hlavu, v jiných případech je podle nich na místě vzít vše do svých rukou řešit problém s týmem nejbližším spolupracovníků. K obecným doporučením patřila pravidla jako soustředit se na výběr korektních partnerů a zachovat svůj svým korektní přístup, snažit se na příležitosti dívat rozumným pohledem a nechtít nestandardní výnosy a nepodnikat v oblastech blízkých podsvětí.

Mezi 413 respondenty byli nejvíce zastoupeni živnostníci, resp. firmy s maximálně devíti zaměstnanci, kterých bylo 36%. Firem s deseti až 49 zaměstnanci bylo 34%, středně velkých společností do 250 zaměstnanců bylo 22% respondentů a podniků s více než dvě stě padesáti pracovníky 8%. Třetina responsí přišla z firem zpracovatelského průmyslu, pětina ze sektoru obchod, 17% stavebnictví a 14% odpovídajících se věnuje poskytování služeb.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/