Argentina: vodní elektrárna Yacyretá zvýší kapacitu o 270 MW

08/12/2017

Obchodní rada ZÚ Buenos Aires Tomáš Hart jednal s finančním ředitelem firmy EBY (Entidad Binacional Yacyretá) o tendru na instalaci 3 Kaplanových turbín o celkové kapacitě 270 MW. Do probíhajícího tendru se mohou přihlásit i české firmy, také můžeme usilovat o dodávky částí pro opravy již instalovaných turbín.

EBY je společný podnik států Argentina a Paraguy, jehož hlavní aktivum, vodní elektrárna Yacyretá, je největší hydroelektrárnou v Argentině (3 200 MW, z toho 20 turbín á 155 MW). Prezidenti Macri a Cartes v květnu t.r. podepsali dohodu o regulaci dluhů z doby vládnutí prezidentky Kirchner a budoucím rozvoji elektrárny na řece Paraná. Součástí smlouvy je i úmluva o jejím rozšíření o tři nově instalované Kaplanovy turbíny o celkovém výkonu 270 MW, čímž se kapacita elektrárny zvýší o 9 %. Tendr běží od září t.r. Původní termín pro podání nabídek do 30. 1. 2018 bude s největší pravděpodobností o 90 dní prodloužen, tedy zhruba do konce dubna.

Informace o tendru na dodávku elektromechanické části nových kapacit včetně technických podrobností jsou zde. Cena za nákup tendrové dokumentace je 10 000 USD.

Očekávané investiční náklady na instalaci turbín jsou kolem 200 mil. USD, což při výkonu 270 MW dává velice dobrý poměr ceny za instalovanou MW. Podle získaných informací si tendrovou dokumentaci již koupily firmy mj. z Ruska, Číny a Itálie.

V ČR se výrobou Kaplanových turbín zabývají firmy ČKD Blansko a Litostroj, kterým je tato informace také postoupena. Při zapojení českých firem je možné prostřednictvím centrály EBY v Buenos Aires domluvit prohlídku vodního díla Yacyretá a setkání s místními odborníky (cca 1 000 km z Buenos Aires resp. 300 km z Asunciónu).

Pokud se žádná z českých firem nerozhodne do tendru vstoupit, měly by se další šance objevit v dohledné době. EBY bude opravovat tři nebo čtyři turbíny z 90. let minulého století a jednou z poptávaných částí budou vnější ochrany lopatek na spodní části turbíny (viz přiložená fotografie). I tady je možné oslovit EBY přímo, kontakt ZÚ předá na vyžádání.

Vypracoval: Ing. Tomáš Hart

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/