APEOS: Poučme se z chyb, které před námi udělali jiní. Zachraňme životy těch nejslabších

15.03.2020

Stanovisko Asociace péče o seniory k pandemii nového typu Korona viru a doporučení pro ty přicházející do kontaktu s chronicky nemocnými a seniory, kteří jsou nejvíce ohroženi na životě.

Jako globální společnost jsme se dostali do situace, v níž jsme ještě nikdy nebyli. Prakticky v přímém přenosu můžeme sledovat nástup pandemie chřipkového onemocnění, které se na rozdíl od běžné chřipky mnohonásobně snadněji přenáší a zabíjí ty, kteří mají křehké zdraví a jsou vysokého věku.

Pozitivní zprávou na to je, že podle vývoje v Číně, Jižní Koreji, Itálii a dalších zemích, můžeme přijmout opatření, která dokážou šíření nákazy zpomalit a tím získat náskok pro doplnění chybějících ochranných pomůcek, vytvoření dostupných testů a hlavně odlehčení zdravotnickým kapacitám, které se při velkém náporu pacientů najednou mohou snadno a rychle vyčerpat.

Díky informacím z těchto zemí, jsme schopni pandemii v ČR předejít a uvědomělým přístupem zajistit průběh běžné epidemie.

Chyba, která se stala v Itálii a kterou nesmíme opakovat, byla skutečnost, že po zavření škol se děti přemístily na pláže, veřejná hřiště a do ulic, kde pokračovaly v předávání nákazy. V mnohem větším počtu se pak rozšířila do jejich domovů zejména na nejstarší členy rodiny. To byl okamžik, kdy začalo přibývat mrtvých, protože se nedostávaly plicní ventilátory pro všechny, kteří by je potřebovali.

V České republice se teď karanténa podceňuje, což znamená, že naše společnost opakuje chybu z Itálie před třemi týdny. Pokud se budeme chovat podobně, a nedodržíme dobrovolnou karanténu dětí, neomezíme návštěvy svých seniorů a nenasadíme si roušky a nejlépe i rukavice, bude se vývoj v Itálii opakovat u nás.

Tato výzva je směrována zejména k produktivní a mladší části populace, která bere nyní prevenci na lehkou váhu, protože předpokládá, že jim se nic vážného nestane. To je jistě pravda, ale svým nezodpovědným chováním mohou ohrozit ty, pro které nákaza představuje smrtelné nebezpečí: seniory, chronicky nemocné, pacienty onkologické po transplantacích a dalších operacích nebo úrazech. Nebojíme se to nazvat sobectvím ve smyslu: „Mně se nic nemůže stát, tak o co jde?“

Co tedy dělat, abychom ochránili naše nejbližší, kterým hrozí akutní nebezpečí?

1. Používat roušky a rukavice, brýle (jakékoliv i domácí výroby)

Ale měli byste vědět, že správné ochranné pomůcky jsou respirátory FFP3 nebo FFP2, které zabraňují přenosu viru (fungují jen na hladce oholené tváři a při správné manipulaci). Nitrilové rukavice (Nitril je směs minerálních olejů, na rozdíl od latexu nepropustná) a proti potřísnění ochranné brýle.

2. Dodržovat dobrovolnou karanténu a jedině v tom případě navštěvovat starší spoluobčany, zejména pokud jim poskytujete osobně pomoc

Pokud se pohybujete venku mezi lidmi bez účinných ochranných prostředků a potom jdete navštívit seniora nebo jinou rizikovou skupinu, přímo je vystavujete nebezpečí nákazy.

3. Zcela izolovat od seniorů bychom měli děti. Alespoň dva týdny karantény, než se budou moci navštívit.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/