Anketa HK ČR: Korupce stále kvete

25.06.2007

Naprostá většina tuzemských podnikatelů se setkala s korupcí. Vyplývá to z aktuálního anonymního průzkumu Hospodářské komory ČR, kterého se zúčastnilo 1166 respondentů z řad jejích členů. S korupcí má zkušenost 77 procent dotázaných. Jen o desetiny procenta je větší skupina respondentů, kteří by byli ochotni dát úplatek, aby si zajistili nové zakázky, oproti těm, kdo tuto praktiku vylučují. „Výsledky průzkumu jsou znepokojivé, nicméně bohužel očekávatelné. Korupce je vnímána jako běžný způsob chování nejen ve státní sféře, ale také ve vztazích mezi soukromými subjekty,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.

Naprostá většina tuzemských podnikatelů se setkala s korupcí. Vyplývá to z aktuálního anonymního průzkumu Hospodářské komory ČR, kterého se zúčastnilo 1166 respondentů z řad jejích členů. S korupcí má zkušenost 77 procent dotázaných. Jen o desetiny procenta je větší skupina respondentů, kteří by byli ochotni dát úplatek, aby si zajistili nové zakázky, oproti těm, kdo tuto praktiku vylučují. „Výsledky průzkumu jsou znepokojivé, nicméně bohužel očekávatelné. Korupce je vnímána jako běžný způsob chování nejen ve státní sféře, ale také ve vztazích mezi soukromými subjekty,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.

Čtyři z deseti oslovených přiznali, že již někdy v minulosti úplatek dali. Šedesát procent respondentů bylo v minulosti o úplatek požádáno. Necelá polovina podnikatelů (45 %) se ocitla v roli upláceného.

Nejčastěji se podnikatelé setkávají s korupcí při kontaktu se státní správou a samosprávou, při výběrových řízeních a veřejných soutěžích či státních zakázkách. Stranou nezůstávají ani stavební či městské úřady, Celní správa, Policie ČR, armáda, státní firmy, ale také církev a další. Zkušenost s korupcí však mají respondenti i pokud jde o soukromou sféru. Nejčastěji se jednalo o pracovníky na rozhodovacích pozicích působící ve větších společnostech v oblasti nákupu, kteří si při výběru dodavatelů řekli o úplatek. Kritice byli podrobeni také nákupčí v obchodních řetězcích a zástupci odběratelů při výběrových řízeních, stavební firmy outsoursující práce menších firem a živnostníků. Oslovení často uváděli i zdravotnictví, například provedení úkonu za úplatek, nebo příspěvek formou „sponzorského“ daru, či příplatky za „přednostní péči“. K úplatným zaměstnancům soukromých firem patří podle průzkumu také zaměstnanci pojišťoven – likvidátoři pojistných událostí.

Nejběžnějším úplatkem jsou už tradičně peníze vyplacené buď „na dřevo“, nebo formou provize, popřípadě podílu na „společně utržených“ financích. Úplatní úředníci a zaměstnanci soukromých firem nazývají tyto „vedlejší“ příjmy všimným, bonusem, příplatkem nebo třeba příspěvkem na vánoční nákupy. Úplatky však mají i jinou formu, například nabídku lukrativních pozemků za zajímavou cenu, pozvání na dovolenou, darování automobilu. Stále oblíbená je rovněž láhev alkoholu.

„Odstranění těchto nekalých postupů je řešitelné jen dlouhodobou a systematickou prací, důsledným zamezováním možností korupčního jednání. V první řadě je nutné nastavit procesní pravidla ve státní správě tak, aby jednotliví úředníci měli co nejmenší rozhodovací pravomoce,“ řekl Drábek. Sociální dávky, stavební řízení, podpory podnikání i další by měly být podle něho nárokové. To znamená, že po splnění všech podmínek budou automaticky přiznané. U veřejných zakázek by měla platit jednoznačná pravidla nejen pro dodavatele, ale také pro ty, kteří o nich rozhodují. Nejen v těchto případech by se mělo nekalému chování a případným spekulacím předcházet mnohem větší otevřeností a informovaností.

„V době internetu by měl být na webových stránkách běžně komukoli k dispozici průběh a výsledky veřejných řízení. Například u žádostí na katastru nemovitostí již vypořádání jednotlivých případů na internetu je. Stejně to může fungovat i v dalších oblastech. A také by měly být závazné lhůty na rozhodnutí, jako tomu už je u obchodního rejstříku. Důvod korumpovat úředníka za „zrychlení“ jeho práce by tím prostě zanikl,“ dodal Drábek.

 

Související soubory

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/