Aktuální stav procesu hodnocení žádostí o dotace předložených v rámci OP PIK

12.07.2016

 

Po nepřehledném a několika měsíčním období čekání se v tomto období první skupina žadatelů, kteří podávali na přelomu roku 2015 a 2016 žádosti o finanční podporu v rámci prvních výzev Operačního programu Podnikání a inovace, konečně dočkala prvních výsledků procesu hodnocení. V aplikaci IS KP14+  určené pro elektronické zadávání žádostí o podporu a správu projektu po celou dobu jeho životního cyklu tak žadatelé mohou i přes skutečnost, že jim zatím nepřišla žádná oficiální zpráva, nalézt informace o tom, zda již například jejich žádost splnila podmínky věcného hodnocení, kolik bodů žádosti přidělili hodnotitelé nebo zda byla již žádost doporučena k financování. V následujících měsících tak mohou úspěšní žadatelé očekávat obdržení návrhu podmínek poskytnutí dotace a následné vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Všem žadatelům tedy v tomto období doporučujeme průběžné monitorovat stav jejich projektové žádosti v systému IS KP14+, aby byli s ohledem na právě začínající období letních dovolených schopni adekvátně a ve stanovených lhůtách připraveni reagovat na případné požadavky poskytovatele podpory.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/