Aktuální informace epidemiologů členům Hospodářské komory k současné situaci ohledně koronaviru

04.09.2020 Tiskové oddělení

Denní záchyty pozitivně diagnostikovaných pacientů s COVID-19 jsou celorepublikově vysoké a v čase postupně dále narůstají, v pracovní dny převyšují hodnotu 500. Přepočítáno na 100 000 obyvatel je týdenní kumulativní přírůstek cca 23 – 25, blíží se tedy hranici středního rizika dle materiál ECDC (týdně 30/100tis).

Vysoký počet diagnostikovaných koresponduje s velkým objemem prováděných testů a samozřejmě odráží šíření nemoci v populaci. V naprosté většině okresů ČR jde o záchyty sporadické, ojedinělé, negenerující nebezpečné a meziregionální clustery. Ve dnech se zvýšeným počtem nově diagnostikovaných je takto běžně zasaženo i více než 60 okresů, nicméně typicky pouze cca 5 – 6 z nich vykazuje dlouhodobější a kumulativně rizikové trendy.

Nejvýznamnějším lokálním ohniskem je za poslední týden Praha, která dosahuje denních průměrných přírůstků větších než 100 (cca 7,8 / 100 000 obyvatel). Rizikové šíření nemoci zde v čase sílí, ve srovnání s předchozím týdenním obdobím dosahuje nárůstu o 38%. Lokality s dříve zvýšeným výskytem nemoci v Moravskoslezském kraji se významně zklidňují a nevykazují žádný růst rizika. Pozitivní zprávou je, že plošně nedochází k zásahu zranitelných skupin obyvatel, např. podíl nově diagnostikovaných osob ve věku 65+ tvoří cca 10 % celkových nárůstů, u kategorie 75+ je to 5 %. Mírně narůstají celkové počty hospitalizovaných a počty pacientů vyžadující péči na JIP, nejde však o plošný rizikový jev. Mortalita je velmi nízká a většina nově diagnostikovaných případů je bezpříznaková nebo jen s lehkým průběhem. Nejde o nekontrolované plošné šíření nadregionálního rozsahu.

Další informace čtěte v přiložených souborech:

 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/