287,5 milionu korun pro krajinu a její schopnost zadržovat vodu

02.05.2016

 

287,5 milionu korun pro krajinu a její schopnost zadržovat voduNa podporu této funkce krajiny vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 29. výzvu pro specifický cíl 4.3, jejíž alokace z evropských fondů ve výši 287,5 milionu korun je primárně určena na podporu opatření k zadržování vody v krajině.Výzva je pro příjem žádostí otevřena od 8. 4. 2016 do 30. 6. 2016.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/