21. – 22. listopadu 2007 proběhla mezinárodní konference Rozvoj partnerství a posílení kapacity inovačního potenciálu Moravskoslezského kraje

28.11.2007

Jedním z hlavních aspektů ovlivňujících současnou a budoucí prosperitu měst a regionů je schopnost vytvářet inovace. Je proto nezbytné, aby Moravskoslezský kraj nabízel adekvátní podmínky pro inovačně orientovaný hospodářský rozvoj. Ve dnech 21. – 22. listopadu 2007 proběhla v ostravském hotelu Imperial konference s názvem Rozvoj partnerství a posílení kapacity inovačního potenciálu Moravskoslezského kraje, která měla za cíl podpořit tento proces a o kterou byl ze strany podnikatelů velký zájem.

Jedním z hlavních aspektů ovlivňujících současnou a budoucí prosperitu měst a regionů je schopnost vytvářet inovace. Je proto nezbytné, aby Moravskoslezský kraj nabízel adekvátní podmínky pro inovačně orientovaný hospodářský rozvoj. Ve dnech 21. – 22. listopadu 2007 proběhla v ostravském hotelu Imperial konference s názvem Rozvoj partnerství a posílení kapacity inovačního potenciálu Moravskoslezského kraje, která měla za cíl podpořit tento proces a o kterou byl ze strany podnikatelů velký zájem. Akce se zúčastnilo okolo stovky účastníků. Byla realizována v rámci projektu SROP 3.3 „Partnerstvím k prosperitě“. Tento projekt navazuje na iniciativu Agentury pro regionální rozvoj a.s. InOVA, zaměřené na rozvoj spolupráce při vytváření inovačního systému v Moravskoslezském kraji. Konferenci pořádal Moravskoslezský kraj za spolupráce Agentury pro regionální rozvoj, Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Akce byla zaměřena na přenos zkušeností a byla koncipována jako soubor prezentací a pracovních workshopů s výrazným důrazem na přenos konkrétních informací a praktických příkladů do Moravskoslezského kraje prostřednictvím zahraničních lektorů. Neméně důležitým cílem bylo představit partnerství jakožto nezbytnou podmínku pro přípravu a realizaci strategických projektů v oblasti vědy, výzkumu a inovací, a to jak na krajské úrovni, tak v rámci evropské spolupráce.

Moderování prvního dne konference se ujal prorektor VŠB-TU Ostrava doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo. V úvodním vystoupení představil Ing. Hynek Orság z Odboru evropských projektů Moravskoslezského kraje projekt Partnerstvím k prosperitě a současně uvítal účastníky jménem organizátora akce. Předsedkyně představenstva a generální ředitelka Agentury pro regionální rozvoj PaedDr. Pavla Břusková informovala o vytváření funkční inovační infrastruktury v Moravskoslezském kraji prostřednictvím iniciativy InOVA. Na téma Partnerství – nezbytný předpoklad dynamiky průmyslových inovací vystoupil člen představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Ing. Ctirad Křetínský. Dopolední část konference uzavřel rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. vystoupením na téma Inovace a konkurenceschopnost Moravskoslezského kraje, čerpání prostředků z OP VaV a prezentací projektu Moravskoslezské výzkumné a technologické centrum.

V druhém bloku předneslo 5 zahraničních lektorů prezentace na tato témata: Zajištění regionálního ekonomického rozvoje prostřednictvím inovačního přístupu k finančním iniciativám; Podpora projektů inovačního charakteru, příklady úspěšných projektů, doporučení akčního plánu pro region Moravskoslezsko; Prezentace koncepce budování evropského regionu, perspektiv, výzev a příležitostí: zkušenosti z CENTROPE; Efektivní transfer technologií – problémy a chyby s ním spojené, návrh konkrétních akčních kroků, přenos zkušeností; Praktické kroky zapojení do mezinárodních partnerských sítí v oblasti inovačního podnikání a přenosu zkušeností.

Druhý den proběhly tři tématicky zaměřené kulaté stoly, kterých se celkem zúčastnilo šedesát aktivních účastníků. Workshopy měly tyto tituly: Financování výzkumných a inovativních projektů; Vybudování regionálního centra transferu technologií a Potenciál k vybudování efektivní přeshraniční spolupráce – vybudování euroregionu.

Všechny prezentace jsou k dispozici ke stažení na stránkách Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje www.khkmsk.cz. Kontaktní osoba: Markéta Mannová, e-mail: m.mannova@khkmsk.cz

 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/