20. Shromáždění delegátů RHK Brno

13.03.2012

V pondělí 12. 3. 2012 se v sídle RHK Brno konalo za účasti 45 zvolených delegátů výroční 20. Shromáždění delegátů Regionální hospodářské komory Brno.

Předseda RHK Brno Miroslav Hošek na shromáždění shrnul dosavadní realizované projekty a záměry RHK Brno a zároveň zdůraznil význam rozvoje spolupráce univerzit s podniky. Dále vyzdvihl nejen mimořádné výsledky v uplynulém roce, ale i objem poskytnutých služeb RHK Brno.

Předseda Krajské hospodářské komory jižní Moravy Michal Štefl zmínil příkladný pohled na Regionální hospodářskou komoru Brno nejen v rámci jižní Moravy, ale i v celorepublikovém rámci. Neopomněl také zdůraznit úlohu RHK jakožto nosného subjektu spolupráce komor celého Jihomoravského kraje.

Na 20. Shromáždění delegátů se rovněž hovořilo i o rozhodujících projektech v roce 2012. Těmi budou například Salon obchodních příležitostí Kontakt-Kontrakt 2012, projekt spolupráce univerzit a podnikatelů či největší projekt roku 2012, kterým bude Vzdělávání ve stavebnictví. Vedoucím projektem stávajícího roku je projekt „Podnikatelská platforma“, jež vytváří synergii všech spojujících prvků kraje, tedy podnikatelů, města, kraje a komory.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/