Nepřiměřené pokuty (vycházející z rakouského zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu) jsou v rozporu s unijním právem

30.10.2019

Tvrdý postup rakouských orgánů doprovázený nepřiměřeně velkými pokutami je dle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. 9. 2019 v případu chorvatské firmy Maksimović a další (C-64/18 ad.) v rozporu s unijním právem.  Pokuty uložené podle rakouského zákona, který je používán pro vysílání pracovníků do Rakouska (LSD-BG tzv. zákon o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu) jsou tedy neaplikovatelné a rakouské správní orgány a správní soudy je již dále nesmějí ukládat.

Pokud se Vaše firma v souvislosti s vysíláním pracovníků ocitla ve správním či soudním řízení s rakouskými orgány, doporučujeme Vám uvedenou informaci v rámci řízení uplatnit a podle potřeby se také obrátit na Velvyslanectví ČR ve Vídni nebo přímo na kompetentního právního poradce.

Na stránkách Velvyslanectví České republiky ve Vídni naleznete rozsudek Soudního dvora EU C-64/8 ad. v češtině a seznam vybraných právních kanceláří v České republice a Rakousku, které řeší právní případy v rámci česko-rakouských hospodářských vztahů.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/