Makroekonomická mozaika: Míra nezaměstnanosti po sezónním vrcholu opět klesá

11.04.2016

Po dosažení tradičního vrcholu na přelomu roku se i letos v březnu vydala míra nezaměstnanosti směrem dolů a po únorových 6,3% dosáhla na 6,1%. Za tímto relativním číslem se nachází 443.109 nezaměstnaných osob (téměř o 4% méně v meziměsíčním srovnání) a ekonomika, která je schopna absorbovat nové pracovní síly, se projevila v dalším nárůstu volných pracovních míst (na 117.335; +2,2% meziměsíčně).

Interpretace základních dat o vývoji trhu práce zůstává v podstatě neměnná a svědčí o dlouhodobě omezených možnostech politiky zaměstnanosti dosáhnout alespoň sub-optimálního stavu. Ten nynější představuje při vší výkonnosti české ekonomiky značné podvazování potenciálu jejího rozvoje, který nemůže dostat naplnění v důsledku strukturálních poruch a pravidel, která neumožňují adekvátně motivovat k pracovní aktivitě. Při vší kritice však český trh práce vykazuje nejlepší hodnoty v EU společně s německým, když na srovnatelné bázi se 4,5% mírou se tato nachází na polovině průměrné hodnoty pro EU.

Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory české republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru