Připomínky k legislativě

EU 80/22 Průmyslové emise, T:17.6.2022

07.06.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k průmyslovým emisím. Iniciativa podporuje cíl nulového znečištění v rámci evropské[…]

Více