31/18 Návrh vyhlášky o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb; T: 17.4.2018

Návrh má výlučně transpoziční charakter. Hlavním cílem vydání vyhlášky je naplnění zmocnění obsaženého v zákoně a splnění transpoziční povinnosti, a tím i zvýšení ochrany spotřebitele. Subjekty dotčenými vyhláškou budou především cestovní kanceláře prodávající zájezdy a zprostředkující spojené cestovní služby, kterým zákon ukládá povinnost informaci na vzorovém (standardizovaném) formuláři předložit zákazníkovi před tím, než je zákazník vázán jakýmkoliv smluvním závazkem. Na druhé straně budou dotčenými subjekty spotřebitelé, kterým je informace obsažená ve formuláři určena.

Soubory